U bevindt zich op: Home Actueel 1 juni 2017: CLP Verordening

1 juni 2017: CLP Verordening

Gewijzigd op:23-05-2017

Per 1 juni 2017 moeten alle chemische producten zijn voorzien van een etiket volgens de CLP Verordening (EG) 1272/2008. In deze verordening zijn de gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen vastgelegd.

Hiermee komt een einde aan een overgangsperiode van 2 jaar, waarin etikettering volgens de Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EG nog was toegestaan. Producenten en handelaren moeten producten met de oude etiketten uit de handel nemen of opnieuw indelen en van een nieuw etiket voorzien.

Lees meer over gevaarsindeling, etikettering en verpakking volgens de CLP verordening.
 

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.