U bevindt zich op: Home Databases

Databases

Gewijzigd op:24-11-2016

CBS database
Database van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Codex Alimentarius MRL's pesticiden
In de Codex Alimentarius zijn Maximale Residu Limieten opgenomen voor onder andere residuen van pesticiden in voedsel.

eChemPortal
Wereldwijd portal van de OECD naar informatie over onder andere fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen van stoffen. In samenwerking met veel andere organisaties zoals ECHA en WHO.

Emissieregistratie
Nationaal register van de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland.

ECHA database
Informatie van de industrie over stoffen die worden geproduceerd en geimporteerd in de EU. Het gaat om gevaarseigenschappen, gevaarsindeling en informtie over veilig gebruik. Via de ECHA database zijn ook de bestanden te vinden die voorheen via de ESIS database van de Europese Commissie waren te vinden.  Bijvoorbeeld de indeling en etikettering volgens Annex VI van de CLP Verordening EC 1272/2008.

Europese MRLs pesticiden
In de Europese pesticidendatabase kunt u de Europese Maximale Residu Limieten vinden voor pesticiden.

IARC Monographs
Website met lijst van carcinogene stoffen.

IPCS databases
Het International Programme on Chemical Safety met:

TERA ITER
De TERA website met de International Toxicity Estimates for Risk Assessment (ITER) database met limietwaarden van ATSDR, EPA, Health Canada en RIVM.

WHO TDI
WHO Guidelines for drinking-water quality, third edition, hoofdstuk 12: Chemical factsheets bevat voor sommige stoffen Tolerable Daily Intake waarden (TDI).

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.