U bevindt zich op: Home Normen Consumenten ADI

ADI

Gewijzigd op:13-09-2017

ADI staat voor Acceptable Daily Intake of Aanvaardbare Dagelijkse Inname. Dit is een schatting van de hoeveelheid van een stof die iemand dagelijks, levenslang kan innemen zonder noemenswaardig effect op de gezondheid.

ADI waarden vindt u op andere websites. 

Doel van ADI's

ADI's worden gebruikt als gezondheidskundige grenswaarden voor stoffen in levensmiddelen en drinkwater. ADI's worden samen met Maximale Residu Limieten (MRL's) gebruikt bij de risicobeoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen, biociden, diergeneesmiddelen, voedselsadditieven en voedelscontactmaterialen.

Wettelijk kader

De wetgeving over het vaststellen en toepassen van ADI's in de EU en Nederland vindt u op de pagina's over gewasbeschermingsmiddelen, biociden, diergeneesmiddelen, voedseladditieven en voedselcontactmaterialen.

Gezondheidskundige grenswaarden vinden

De 'EU Pesticides database' bevat de lijst van actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en hun status in de EU. Door te klikken op 'Search active substances' en te dubbelklikken op een actieve stof vindt u de bijbehorende ADI, ARfD en AOEL.

De WHO/JMPR geeft een overzicht van de gewasbeschermingsmiddelen die zijn beoordeeld, inclusief het jaar van evaluatie, ADI en ARfD.

In de WHO/JMPR monografieën zijn ADI's en ARfD's afgeleid. Voor biociden kan op de ECHA website informatie worden gevonden over de toxiciteit van een als biocide gebruikte stof, inclusief de waarde van de ADI. Hiervoor dient bijvoorbeeld de engelse(!) naam van de stof of het CAS-nummer te worden ingevuld in de zoekfunctie. Indien het biocide in de EU is beoordeeld, levert de zoekopdracht een tabel met de toepassing van het biocide in de relevante productcategorieën (Type). Door op de link in de "data" kolom van een bepaald Type te klikken krijgt men toegang tot de toxicologische beoordeling.

ADIs voor voedseladditieven die door de EU (EFSA) zijn afgeleid, zijn te vinden op de EFSA website.

ADIs voor voedseladditieven die door WHO zijn afgeleid zijn te vinden op de JECFA website.

In de ITER database zijn verschillende toxicologische grenswaarden te vinden van onder andere ATSDR, EPA, Health Canada en RIVM.

Geen ADI beschikbaar?

De US-EPA gebruikt de Reference Dose (RfD) die in principe gelijk is aan de ADI en de TDI. De RfD kan in Europa toegepast worden als er voor een stof geen ADI of TDI beschikbaar is. Op de IRIS website zijn alle RfD's te vinden op stofnaam of CAS-nummer.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.