U bevindt zich op: Home Normen Consumenten ARfD

ARfD

Gewijzigd op:10-12-2015

De Acute Referentie Dosis is een schatting van de hoeveelheid van een stof in voedsel of drinkwater die men binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten.

ARfD waarden vindt u op andere websites.

De ARfD is ontwikkeld als instrument bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. De ARfD is nodig omdat éénmalige consumptie (één portie) van bepaalde gewassen met daarop relatief hoge residuen gewasbeschermingsmiddelen soms tot acute problemen zou kunnen leiden. Met een gemiddelde consumptieberekening zouden deze acute problemen niet opgemerkt worden.
De ARfD wordt ook gebruikt bij de actuele risicoschatting. Bij het aantreffen van residuen boven de MRL, gebruikt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit ook ARfD's om acute risico's in te schatten.

Overige informatie

De WHO/JMPR geeft een overzicht van de historie van gewasbeschermingsmiddelen die beoordeeld zijn met vermelding van jaartal evaluatie, ADI en ARfD.
In de monografieën van de WHO/JMPR worden ADI’s en ARfD’s afgeleid.
De EU Pesticides database bevat een lijst van actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen met vermelding van de status in Europese Unie. Hiertoe klikt u op “search active substances”. Door dubbelklikken op de regel van een actieve stof vindt u de waarde van de ARfD.
Er is een Nederlands guidance document voor het vaststellen van de ARfD. De WHO heeft een internationale richtlijn opgesteld die verder is uitgewerkt.

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.