naar Engelse homepage

WHO-FIC Netwerk

Familie van Classificaties

ICF: functies, anatomische eigenschappen, activiteiten, participatie, externe factoren

ICF-CY: ICF for Children and Youth

ICD-10: ziekten, met gezondheid verbandhoudende problemen

ICD-O-3: ziekten voor oncologie

ICPC-2: symptomen, klachten, verrichtingen, ziekten in de huisartsgeneeskunde

ICECI: externe oorzaken van letsel

ISO 9999: hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen

ATC/DDD: geneesmiddelen

CMSV: medisch specialistische verrichtingen

Gezondheidsterminologie

Vaak gestelde vragen

naar Nederlandse homepage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 'International Classification of Functioning, Disability and Health'(ICF) is een referentieclassificatie van de WHO Familie van Internationale Classificaties.
De ICF beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand. Iemands gezondheid is met behulp van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschapppen, activiteiten en participatie. Gezondheid is aldus te beschrijven vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief. Aangezien iemands functioneren - en problemen daarmee - plaatsvinden in een bepaalde context, bevat de ICF ook omgevingsfactoren. De ICF is van nut voor het begrijpen en meten van gezondheidsuitkomsten en kan worden gebruikt in klinische situaties, in allerlei zorginstellingen en in gezondheidsonderzoek op individueel en bevolkingsniveau. De ICF vult aldus de ICD-10 aan en kijkt daarmee verder dan mortaliteit en ziekte.

De Nederlandse vertaling van de ICF is uitgegeven bij BSL, Houten 2002, ISBN 90 313 3913 X. De CD ROM die met deze boekuitgave ter beschikking is gesteld, bevat een Classification Browser voor stand alone gebruik. In 2007 is van de ICF ook een PDA versie verschenen.

De ICF in de Classification Browser kan ook online geraadpleegd worden en van commentaar worden voorzien. Raadpleeg 'Vaak gestelde vragen' voor een licentie op andere vormen van (in)direct gebruik van de ICF.

Een globale indruk van de ICF is te verkrijgen uit een compilatie van de ICF (44 p). Maar deze is voor het gebruik van de classificatie beslist onvoldoende. Daartoe dient men de ICF als geheel te kunnen inzien (pp 45-208), alsmede de regels voor het coderen (pp 211-253).

Het is de bedoeling van de ICF dat deze meer 'eenheid van taal' brengt in een veelheid van toepassingen. Het is daarom zaak dat de ICF alom op dezelfde wijze kan worden begrepen. Hiertoe is een basisinformatieset ontworpen, bestaande uit 62 sheets.

De procesbeschrijving hulpmiddelen maakt gebruik van de ICF, zie http://www.cvz.nl/default.asp?verwijzing=/zorgpakket/index.asp

Een WHO-toepassing van de ICF is de ICF Checklist. De WHO-DAS-II is gebaseerd op de voorloper van de ICF, de ICIDH. Er is ook een Nederlandse versie van de WHO-DAS-II. Andere Nederlandse voorbeelden zijn te vinden op de websites van IMPACT, MATE en de Taksatieschaal.

De ICF-CY - voor kinderen en jeugd - is in oktober 2007 gelanceerd. Het Collaborating Centre heeft in 2008 een Nederlandse vertaling daarvan uitgebracht.

Het ICF-team van het WHO-FIC Collaborating Centre bundelt expertise op het gebied van de ICF voor het Nederlandse taalgebied en bestaat momenteel uit:

ICF literatuurdatabank:
Verwijzingen naar meer dan 3600 artikelen en boeken over de ICF en voorlopers

 

Nederlandse ICF online Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO-FIC collaborating centre, Bilthoven 2007. Te bestellen bij BSL, ook voor PDA

 

Engelse ICF online
International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, Geneva 2001, 299 p. Te bestellen in het Engels en vele andere talen bij
WHO-Geneva: Ordering ICF

 

Maak nader kennis met de ICF; bekijk de ICF-brochure, de ICF-compilatie, of de ICF-basisinformatieset (ook te downloaden als zip-bestand)

 

Meer informatie over ICF-CY

 

ICF-bijdragen van het Nederlandse Collaborating Centre aan annual meetings van het WHO-FIC Network

 

Een Canadees rapport over de gebruikerservaringen met de ICF.

 

Andere links: Franse ICF-website, Mexicaanse ICF-website en Noord-Amerikaanse ICF-website

update oktober 2012

 

ICF