Resistentie, een gevoelige zaak

Antimicrobiële resistentie is een groeiend probleem, ook binnen de openbare gezondheidszorg. Na de opening door de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zal worden ingegaan op verschillende onderwerpen binnen de resistentieproblematiek. Binnen het onderwerp bacteriële resistentie wordt aan de hand van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-casuïstiek, het ontstaan van antibioticaresistentie belicht en welke soorten bacteriële resistentie er zijn. Ook zal vanuit verschillende perspectieven worden ingegaan op de ESBLExtended spectrum beta-lactamases-problematiek. In het onderwerp virale resistentie komt de ontwikkeling van resistentie tegen antivirale middelen door virussen aan bod. De focus hierbij zal liggen op uitbraken van influenza. Tot slot wordt binnen het onderwerp parasitaire resistentie ingegaan op de problematiek rond resistente hoofd-luizen. Binnen het programma is tevens ruimte gereserveerd voor posterpresentaties over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg.

Datum 20 maart 2012

Locatie Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

Doelgroep GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding.

Programma www.rivm./agenda. Aanmelden via het aanmeldformulier op http://www.formdesk.com/congresadviesbureau1/Transmissiedag_20_maart_2012

Deelnamekosten € 80,00

Meer informatie Gonnie.de.rooij@rivm.nl.