De Transmissiedag Infectieziekten wordt UITGESTELD

Bilthoven, 10 maart 2020

Beste collega’s,
In verband met de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19, heeft de voorbereidingscommissie besloten de Transmissiedag uit te stellen naar een nader te bepalen datum dit najaar. Na inventarisatie bleek vooral de huidige werkdruk de voornaamste reden voor veel collega’s, om niet aanwezig te kunnen zijn op 24 maart, hetgeen zeer begrijpelijk is.
Jouw inschrijving blijft geldig. Zodra de nieuwe datum bekend is brengen wij je hiervan op de hoogte, waaronder ook via deze website.


Met vriendelijke groeten,  
namens de voorbereidingscommissie,
Barbara Schimmer
E-mail: transmissiedag@rivm.nl  

Thema: Infectieziektebestrijding over de grenzen heen

repatriering patient

 

Dagvoorzitter: Saskia van Egmond | GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Kennemerland

09.00    Registratie  
09.15   Opening | Prof. Dr. Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM
     
    Sessie 1: Infectieziekten over de grens
09.30   Arboviruses: France now, the Netherlands next? | Harold Noël (arts-epidemioog, Sante Publique France)
10.00   Mazelen op een cruiseschip in de Cariben | Izzy Gerstenbluth (arts-epidemioloog op Curaçao)
10.30   Postersessie
     
11.15   Regio-workshops
    1. Three corner point exercise
    2.  i-4-1-Health Game: Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen en Zuid
    3. De Vaccinatiekoffer
    4. Find the Killer!
    5. Shark tank - pitch your heart out
    6. Infectieziektebestrijding in de haven
    7. Welcome on board!
     
12.15   Lunch
     
    Sessie 2
13.15   Nieuw coronavirus (COVID-19) | spreker volgt
     
14.00   Workshopronde
    1. De ins en outs van sociale marketing
    2. BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)/MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus ) - grensoverschrijdend
    3. De paradox van whole genome sequencing (WGS whole genome sequencing (whole genome sequencing))
    4. OSIRIS information system (information system) binnen de GGD-praktijk
    5. Vaccinatie op maat van de grensverleggende immuungecompromitteerde  reiziger
    6. Serious games als instrument voor training en communicatie
    7. Stories from the field
     
15.00   Koffie/thee pauze
     
15.15   Mensen op de vlucht. Wat betekent dat voor tbc Tuberculose (Tuberculose) in Nederland? | Gerard de Vries (Coördinator tuberculosebestrijding, RIVM)
   

 

    Sessie 3: De Vloer op!
15.45   3 plenaire posterpresentaties | Uitreiking Jim van Steenbergenprijs
     
16.30   Borrel en napraten

 

 1      Three corner point exercise: (why) would you inform the neighbors?  
    Workshopleiders: Henriëtte ter Waarbeek, Laura Boogaard  (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid-Limburg)
   

Wat is jouw regio? Wie zijn jouw buren? Hebben jullie contact met elkaar? Wanneer en waarom? In deze interactieve workshop simuleren we op levensechte wijze een mazelenuitbraak die over grenzen gaat. Het doel van de workshop is om een ​​idee te krijgen van hoe het is om in een grensregio (samen) te werken, met ziekteverwekkers die zich niet aan de landsgrens houden. Aan het einde van deze workshop is je begrip en bewustzijn van grensoverschrijdende aspecten van de bestrijding van infectieziekten vergroot en heb je de specifieke kenmerken, voordelen en knelpunten van grensoverschrijdende communicatie en samenwerking ervaren. Enthousiast? Amai! Wir auch!

     
2   i-4-1-Health Game: Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen en Zuid Nederland
    Workshopleiders: Sandra van Dam, Paulien Tolsma, Annabel Breeman Dam (GGD Hart voor Brabant)
   
De afgelopen 3 jaar participeerden de GGD’en in Limburg, Brabant en Zeeland in het i-4-1-Health project. Dit project richtte zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier.  De GGD’en werkten samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan het (beter) uitwisselen van infectieziekten signalen en cross border surveillance, het uitwisselen van kennis en best practice ten aanzien van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Daarnaast werden er puntprevalentiemetingen in kinderdagverblijven en verpleeghuizen uitgevoerd en zijn met behulp van de IRIS (infectierisicoscan) de infectierisico’s in beeld gebracht. In deze workshop spelen we een game en testen we jouw vaardigheden en kennis over dit grensoverschrijdende onderwerp.
     
3   De Vaccinatiekoffer: samenwerken aan de vaccinatiegraad in de regio
    Workshopleiders: Stijn Raven en Anne-Marie Keuning (IZB Infectieziektebestrijding (Infectieziektebestrijding) en JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) GGD RU), Anne de Munter (GGD Gelderland Zuid)
   

In deze workshop wordt je op actieve wijze meegenomen in de wereld van de vaccinatiekoffer. Je krijgt uitleg wat de vaccinatiekoffer inhoud, anderzijds is er een actief en praktisch deel dat je direct mee naar huis kunt nemen zoals:

 

  • Hoe kan een gemeente met vragen over de vaccinatiegraad in actie komen dankzij deze koffer? Welke strategieën pas je toe bij het inzetten van de vaccinatiekoffer?
  • Hoe versterk je als arts en verpleegkundige binnen de GGD de relatie tussen de IZB en de JGZ op dit thema? Kan de vaccinatiegraad behulpzaam zijn in het contact naar de gemeente en hoe pak je dat aan? En belangrijker, hoe voorkom je polarisatie op dit soms gevoelige thema.
4   Find the Killer! ervaringen met tuberculose bronopsporing
    Workshopleiders: Niesje Jansen (KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation), verpleegkundige consulent) en Natasha van ’t Boveneind (GGD Haaglanden)
   

Tuberculose is nog steeds een van ’s werelds meest besmettelijke moordenaars en veroorzaakt meer doden dan malaria of zelfs hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus). Wanneer een ,,slachtoffer’’ met tuberculose bij de GGD gemeld wordt gaat het team van TBC Tuberculose (Tuberculose)-professionals aan de slag met hun onderzoeksinstrumenten. In deze workshop willen wij deelnemers meenemen in onze speurtocht om ,,de dader’’ tijdig te detecteren en nieuwe slachtoffers te voorkomen.

5   Shark tank - pitch your heart out
    Workshopleiders: Marieta Braks (RIVM) en Ashis Brahma (GGD NOG Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap ))
   

Het doel van deze workshop is leren pitchen. Pitch betekent letterlijk verkooppraatje. Dus ga de uitdaging aan om eens zonder veel voorbereiding 'iets' te verkopen.

  • Pitch eens vlot jouw infectieziektebestrijdings-idee en win er een prijs mee.
  • Haak in vanuit een transdisciplinair perspectief – wees grensverleggend!

Dus in deze workshop is het idee niet het belangrijkst maar de pitch zelf. DURF
Elke groep ontvangt een kaartje met een geweldig idee van ons, of gaat aan het werk met een eigen idee. Binnen beperkte tijd wordt 1 van de deelnemers gevraagd om het idee in 2-3 minuten te PITCHEN. Pitch je idee aan de BraBra Jury
BraBra Jury geeft feedback. En win die hoofdprijs!

6   Infectieziektebestrijding in de haven
    Workshopleiders: Annemiek de Raad, Mirjam Molenaar en Ewout Fanoy (GGD Rotterdam-Rijnmond)
   
In deze workshop word je meegenomen in de wereld van de grootste haven van Europa. Op interactieve wijze  en aan de hand van casuïstiek maak je kennis maken met de specifieke aspecten van uitbraakbestrijding in de haven. Het aantal meldingen van zieken op schepen kan behoorlijk variëren. Soms betreft het 1 zieke met hepatitis A maar soms ook een uitbraak op een cruiseschip waarbij meer dan honderd zieken zijn met klachten van GE. Wat doe je met dit soort meldingen? Wanneer zet je diagnostiek in?, kun je je een schip in quarantaine leggen? Met wie werk je samen (internationaal)? Hoe voorkom je dat er onrust ontstaat, de media er bovenop springt etc?
7   Welcome on board!
    Workshopleiders: Saskia van Egmond, Anne de Vries, Nicole Leerssen (GGD Kennermerland), Daisy Ooms (KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) Health Services)
   

Je komt terug van vakantie en bent met het vliegtuig onderweg naar luchthaven Schiphol. Na 3 uur vliegen zie je het cabinepersoneel met een precaution kit door de gangen rennen. Ze dragen mondkapjes en verplaatsen een doodzieke passagier naar de achterste rij van het vliegtuig.
In deze workshop ervaar je, in de rol van passagier of voel je de druk in de rol van een van de vele ketenpartners op Schiphol, hoe het is als zich aan boord van een vliegtuig een infectieuze passagier met een verdenking op een groep-A ziekte bevindt. Een interactieve en grensoverschrijdende workshop die je meeneemt in de wereld van de luchtvaart en infectieziektebestrijding.

 

   De ins en outs van sociale marketing
    Workshopleiders: Julie Huibregtsen (Huibregtsen Sociale Marketing), André Meeske (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) IJsselland)
   
tafel met boeken

Hoe zet je aan tot duurzame gedragsverandering?
"Gezonder, veiliger, duurzamer … hoe krijg je mensen zover dat ze hun gedrag veranderen, op een effectieve manier? In deze workshop leer je meer over Sociale marketing & de technieken van Nudge: en combinatie van gedragstheorieën, sociale psychologie en marketingprincipes. Als professional zoek je altijd naar wegen om mensen beter te bereiken en meer effect bij hen te sorteren. Met Sociale Marketing leer je wat mensen in hun dagelijks werk en leven werkelijk drijft en motiveert. Zodat wat jij als professional aanbiedt bij je doelgroep prettig overkomt, voor hen bedoeld en daadwerkelijke tot actie aanzet.  Ook voor infectieziektebestrijding is deze methodiek interessant: aan de hand van het Psittacose-project van GGD IJsselland en het Lyme-preventie project van GGD Drenthe leer je hier meer over.

2   BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)/MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus ) grensoverschrijdend
    Workshopleider: Trea Boersema (GGD Groningen) ism noordelijke GGD’ en
   

Verspreiding van resistente micro-organismen moet voorkomen worden! Deze houden zich niet aan grenzen. De meeste casuïstiek en maatregelen zijn ziekenhuis gericht, maar hoe handel je buiten de grenzen van de instelling, in de publieke gezondheid? Er zijn veel verschillende maatregelen op het gebied van ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie).
Welke maatregelen neem je en wanneer ga je eradiceren? Welke impact heeft besmetting op de betreffende persoon en zijn omgeving, waar liggen de ethische grenzen? In Noord Nederland is het MRSA/BRMO-informatiepunt ingericht, waarbij kennis en expertise gedeeld wordt over de provinciegrenzen heen. In deze interactieve workshop gaan we met elkaar aan de slag om bovengenoemde grenzen te verkennen en laten we de rol van het BRMO/MRSA-informatiepunt zien.

3   De paradox van WGS whole genome sequencing (whole genome sequencing)
    Workshopleiders: Ingrid Friesema, Roan Pijnacker, Eelco Franz (RIVM)
   

Het wordt steeds vaker gezegd: “Met behulp van Whole Genome Sequencing (WGS) is product X aangetoond als de bron van de uitbraak”. Dat is mooi, denk je dan. Dat vinden wij ook. WGS geeft veel meer zekerheid in het bepalen wie wel en wie niet bij een cluster hoort. Ook bij het aanwijzen van de infectiebron. Wij merken echter ook dat we voor nieuwe uitdagingen staan. Hoe anders is WGS ten opzichte van traditionele microbiologische typeringen als het gaat om gebruik in surveillance en uitbraakdetectie? Hoe interpreteer je WGS data? Hoort die patiënt nou wel bij de uitbraak, of nét niet? Kan het echt zijn dat deze uitbraak al járen speelt, maar we het nu eindelijk zien door de introductie van WGS? In deze workshop lichten we graag kort toe wat WGS is, maar willen we vooral aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden weten wat u zou doen in dergelijke situaties.

4   OSIRIS information system (information system) binnen de GGD-praktijk: gebruik van de nieuwe rapportagetool
    Workshopleiders: Janneke van Heereveld (RIVM), Ewout Fanoy (GGD Rotterdam-Rijnmond), Jeroen Alblas(RIVM)
   

Surveillance van infectieziekten is een pijler van de infectieziektebestrijding, die volledig leunt op de medewerking van partners in de (publieke) gezondheidszorg. Het RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), de coördinator van de landelijke infectieziektesurveillanceprogramma’s, wil dan ook dat deze partners zelf ook maximaal de cijfers kunnen benutten. Daarom is er een rapportagetool ontwikkeld die begin januari 2020 beschikbaar is gekomen. Het doel van deze workshop is een werkwijze te ontwikkelen hoe de afdeling infectieziekten en SOA poli van de GGD optimaal de rapportages kunnen benutten: wie moet waar wanneer naar kijken? Waar gaan signalen heen? Wat kan er op de ‘wish list’ ten aanzien van verdere ontwikkeling van deze tool? De doelgroep voor de rapportagetool zijn medewerkers van de GGD, SOA-poli’s en het laboratorium, voor wie het inzien van de gegevens van belang is. Zij kunnen met een individueel account in de tool inloggen, en gegevens vanuit de eigen instelling vergelijken met de landelijke cijfers.

5   Vaccinatie op maat van de grensverleggende immuungecompromitteerde  reiziger
    Workshopleiders: Albert Vollaard (RIVM/LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)), Jolanda Hoefnagel (GGD Gelderland-Zuid)
   

Steeds meer mensen gebruiken immuunsuppressiva. Sommige personen zijn daardoor verhoogd gevoelig voor infecties. Vaccinaties worden daarom aanbevolen bij deze personen. Vaccinaties tegen infectieziekten die bij deze groep meer risico met zich mee brengen zoals pneumokokken-, influenza- en herpes zoster infecties. Maar daarnaast reizen deze patiënten ook en wordt dan ook een vaccinatiebeleid op maat geadviseerd.
De laatste jaren zijn er meerdere nationale en internationale richtlijnen verschenen over vaccinaties voor immuungecompromitteerde patiënten.
Aan de hand van meerdere cases wordt ingegaan op de overwegingen in de diverse richtlijnen, waaronder de RIVM- Handleiding Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen. Waarom wordt er gevaccineerd? Zijn die vaccinaties bij deze groep wel veilig? En werken die vaccinaties eigenlijk wel bij deze groep? 

6   Serious games als instrument voor training en communicatie
    Workshopbegeleiders: Arnold Bosman  (Transmissible), Vincent van Gils (Pandemos), Babette Rump (RIVM)
   

Het doel van de workshop is om deelnemers meer bewust te maken van de meerwaarde van (serious) games in educatie en communicatie. Games kunnen vooral bijdragen aan het ontdekken van professionele attitudes en waarden. Dit is voor training van belang, omdat professionele competentie bestaat uit kennis, vaardigheden en attitudes; dit is nodig om de dingen goed te doen. Daarnaast zijn professionele waarden essentieel. Die zijn van belang om de goede dingen te doen.
Er is tegenwoordig een flinke groei aan serious games in public health. Deze workshop geeft deelnemers inzicht in de sterke en zwakke punten van een dergelijk nieuw instrument. Serious games hebben vooral waarde in het versterken van gevoelsmatige elementen (beleving, inleving), attitudes en waarden, terwijl er voor kennisoverdracht en het trainen van vaardigheden er vaak veel effectievere (lees: voordeligere) trainingsinstrumenten zijn.

7   Stories from the field
    Workshopleiders: Lisa Hansen & Laurène Peckeu (RIVM, EPIET Intervention Epidemiology Training (Intervention Epidemiology Training)), Amrish Baijdoe (ICRCInternational Committee of the Red Cross) en Annick Lenglet (MSF medecins sans frontieres (medecins sans frontieres)),
   
sloppenwijk

Hoe kun je als public health professional een bijdrage leveren aan internationale infectieziektebestrijding bij ‘public health emergencies’? Hoe kan je je voorbereiden als je op een ‘deployment’ of ‘missie’ gaat? Wat voor vaardigheden en ervaring heb je hiervoor nodig? In deze interactieve workshop hoor je van epidemiologen, public health experts en laboratoriumwetenschappers over hun ervaringen in internationale ‘public health emergency response’ activiteiten. Je leert over de organisaties en netwerken die in dit speelveld opereren en zal discussiëren over de kansen en mogelijkheden die er zijn om vanuit je professionele discipline bij te dragen aan internationale infectieziektebestrijding.

 

Ook dit jaar kun je een poster indienen over infectieziekteonderzoek en innovatieve projecten binnen de openbare gezondheidszorg. Inzendingen die specifiek betrekking hebben op het overkoepelend thema 'Infectieziektebestrijding over de grenzen heen' zijn zeer welkom.  Een selectie hiervan zal plenair worden gepresenteerd tijdens de derde plenaire sessie waarna de Jim van Steenbergen posterprijs zal worden uitgereikt.

De uiterste inleverdatum voor abstracts en posters is maandag 2 maart 2020. Je kunt je abstract en poster hier opladen.
De posters graag aanleveren op A0-formaat, verticaal opgemaakt en afgedrukt.

De Jim van Steenbergenprijs is een prijs voor de beste poster die vanaf 2017 op de jaarlijkse Transmissiedag infectieziekten wordt uitgereikt. De jury bestaat uit leden van de voorbereidingscommissie die 3 posters selecteren. Deze posters worden plenair gepitcht tijdens het onderdeel 'de Vloer op'. De criteria voor de selectie van de top 3 posters zijn o.a. wetenschappelijke kwaliteit, innovatieve aanpak, relevantie voor de dagelijkse praktijk van infectieziektebestrijding en helderheid van de inzending.

Het publiek van de Transmissiedag stemt na de pitches voor 1 van de 3 posterpresentatoren. Degene met de meeste stemmen wordt winnaar van de Jim van Steenbergenprijs.

In 2017 ging Jim met pensioen, maar hij komt elk jaar trouw naar de Transmissiedag om de prijs aan de winnaar uit te reiken.

Wie is Jim van Steenbergen?

Dokter Jim van Steenbergen (1950) is een arts infectieziektebestrijding die in 1995 verantwoordelijk werd en vorm gaf aan het toen opgerichte LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding), de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM Centrum voor infectieziektebestrijding. Vanaf 2011 was Jim ook als onderzoeker werkzaam aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)).

Jim vertelt in een interview vlak voor zijn pensioen:  'Het blijkt dat niet iedereen gemotiveerd is om zijn werk continu te verbeteren. Toch is niet alles slecht. Nederlanders staan bekend als mopperaars, brommers en zeurders over wat niet goed is, maar het resultaat van al dat gezeur is dat er wel heel veel dingen verbeteren. Sinds ik begon met werken: er is enorm veel gebeurd in de ontwikkeling van de infectieziektebestrijding en maar het is ook goed om te blijven mopperen.'
Het tekent Jim dat hij collega’s oproept om kritisch en nieuwsgierig te blijven en soms zelfs te mopperen. Daar komen mooie projecten uit voort waarvan de inzendingen voor de jaarlijkse posterprijs goede voorbeelden zijn.

De prijs

De winnaar gaat niet alleen voor de eer, maar krijgt ook een beeldje van een hoed. 

Posterprijswinnaars en titel poster

2017: Rosa Joosten

2018: Timo Boelsems

2019: Stijn Raven