RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1e Crossborder EurSafety Health-net Symposium “Grensoverschrijdende patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties”

Kennisuitwisseling en communicatie zijn binnen ons bestaande en nog steeds groeiende netwerk van groot belang. Vanuit dit perspectief zal in Groningen het eerste vaksymposium van het majeure INTERREG IV-A project 'EurSafety Health-net' project plaatsvinden.

Aspecten van patiëntveiligheid, infectiepreventie, antibioticaresistentie en kosten-batenanalyses worden in workshops en keynote sessies belicht. Daarnaast zijn de deelnemers van regionale netwerken, die zich richten op multiresistente micro-organismen, uitgenodigd om hun eigen data te presenteren.

Het symposium vindt van woensdag 7 december t/m vrijdag 9 december 2011 in het Universitair Medisch Centrum Groningen plaats. 
Deelname aan het symposium is gratis. Uw reiskosten worden niet vergoed. Accreditatie is aangevraagd bij NVvM en VHIG
Verdere informatie leest u op de symposium website: www.eursafety2011groningen.com (zie download)
Daar vindt u ook het online aanmeldingsformulier. De uiterste datum voor aanmelding is 16 november 2011.
 
Indien u uw kennis en ervaring in het kader van het symposiumthema wilt delen met uw Nederlandse en Duitse collega’s, vragen wij u vriendelijk een abstract voor een spreekbeurt of een posterpresentatie via de bovengenoemde symposium website in te dienen. De sluitingsdatum voor het indienen van abstracts is 21 oktober 2011.  

 

Home / Documenten en publicaties / 1e Crossborder EurSafety Health-net Symposium “Grensoverschrijdende patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties”

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu