RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Health Check Mania?'

Vrijdag 18 november a.s. organiseert de NSPOH het najaarssymposium 'Health check mania?' in Amsterdam. Dit symposium biedt een uniek platform voor informatie, discussie en meningsvorming door aandacht te besteden aan praktijken rond vroegsignalering, impact op gezondheid en financiële sturing.
 
Onder inspirerend dagvoorzitterschap van drs. L. (Leo) Kliphuis, directeur Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), lichten toonaangevende sprekers hun visie toe vanuit het perspectief van wetenschap en praktijk. Een bijdrage leveren bijvoorbeeld mr.dr. H.P. (Bert) Kuipers, directeur Diabetesfonds, prof.dr. W. (Willem) van Mechelen, hoogleraar bedrijfsgezondheidszorg, VU Amsterdam, drs. D. (Diana) Monissen, voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar en prof.dr. D. (Dirk) Ruwaard, hoogleraar Public Health and Health Care Innovation, Universiteit Maastricht.
 
Als deelnemer kunt u voor het middagprogramma twee workshops kiezen uit een aanbod van vijf.
 
Geïnteresseerd? Op de website van de NSPOH vindt u meer informatie. Kijk bij 'zie ook'.

 

Home / Documenten en publicaties / 'Health Check Mania?'

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu