RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarlijkse WOGIZ-COM surveillance meeting: Surveillance van soa vanuit medisch microbiologisch perspectief'?

Door de WOGIZ en COM wordt jaarlijks een meeting gehouden over de lopende surveillanceprogramma's van infectieziekten en de bijdrage die MML's daaraan leveren.

Door de WOGIZ en COM wordt jaarlijks een meeting georganiseerd over de lopende surveillanceprogramma's van infectieziekten; dit jaar is het thema Surveillance van soa vanuit medisch microbiologisch perspectief.

Programma

Opening: Surveillance adviesraad

Leo Schouls (RIVM Bilthoven)

Gonokokken Resistentie tegen Antibiotica Surveillance: het GRAS-project

Alje van Dam (OLVG, Amsterdam) en Marianne van der Sande (RIVM, Bilthoven)

Chlamydia: genotypering, resistentie en surveillance 

Servaas Morré (VU, Amsterdam en RIVM, Bilthoven) en Dick Veenendaal (Streeklab Haarlem)

De soasurveillance in Nederland en het medisch microbiologisch laboratorium

Dick Veenendaal (Streeklab Haarlem) en, onder voorbehoud, George Haringhuizen (RIVM, Bilthoven)

Pauze

HPV-surveillance in het postvaccinatietijdperk

Mariet Feltkamp (LUMC, Leiden) en Fiona vd Klis (RIVM, Bilthoven)

Mededelingen & rondvraag


Datum

6 maart 2012

Locatie

RIVM, Bilthoven
Zaal T0.07 (tegenover gastenrestaurant)
Tijd:  13.30 – 17.00 uur

Registratie

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar D. Notermans | Daan.Notermans@rivm.nl

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2012 / Jaarlijkse WOGIZ-COM surveillance meeting: Surveillance van soa vanuit medisch microbiologisch perspectief'?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu