RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Symposium Nachtelijke Verlichting

Het RIVM organiseert op donderdag 13 november een symposium over nachtelijke verlichting voor professionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met nachtelijke verlichting, of daar juist meer over willen weten. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Het symposium gaat voornamelijk in op de resultaten van zes jaar onderzoek naar nachtelijke verlichting bij het RIVM. Deze worden zoveel mogelijk gepresenteerd als handvatten voor beleidsmedewerkers en bestuurders in combinatie met leuke anekdotes en weetjes. In de pauzemomenten is er volop gelegenheid tot netwerken. Manon Zwart, afdelingshoofd Duurzaamheid, drinkwater en bodem bij het RIVM, leidt de dag. 

Diezelfde dag is er ook een Expert Meeting Licht en Ecologie. Beide bijeenkomsten worden gehouden op het RIVM in naastgelegen zalen. Lunch en de afsluitende borrel zijn gezamenlijk.

Programma

Tijd Onderwerp Sprekers

12:30

Lunch (optioneel)

 

13:30

Welkom

Dorien Lolkema, projectcoördinator Nachtelijke verlichting RIVM

13:35

Opening

Dhr. T. Talsma, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, Milieu en Schiphol van de provincie Noord-Holland, betrokken bij het participatieproject 'De Sterren dichterbij'.

13:50

Een heldere kijk
Hoe verlicht is de hemel? En wat is de invloed van de bewolking? Kunnen we iets zeggen over de lichtuitstoot van een stad, een industriegebied of een snelweg? En kunnen we dit ook modelleren? Een kijkje in de wereld van meten en modelleren en presenteren van een voor iedereen toegankelijk beleidsinstrument.

Het Meetnet Hemelhelderheid Nederland, en nu Nachtmeetnet, geven inzicht in de werkelijke hoeveelheid licht (hemelhelderheid) in de avond en nacht. Maar wat nu als je hier iets aan wilt veranderen? Of als je bij uitbreiding van de bebouwde omgeving de toename in nachtelijk licht in de omgeving zoveel mogelijk wilt beperken? Het IPO-Lichtmodel is voor iedereen gratis beschikbaar om de huidige situatie en veranderingen hierin door te rekenen.

Marty Haaima, Rene van der Hoff, Henk Spoelstra, Peter den Outer en Dorien Lolkema.

14:50

Duisternisparken

Wim Schmidt, Sotto le Stelle

15:10

Pauze

 

15:30

Een ander perspectief 
Beelden vanuit de ruimte laten Nederland bij nacht in een heel ander perspectief zien. Welke beelden zijn er en hoe worden ze gemaakt? Wat kunnen we er mee en hoe sluiten ze aan bij metingen en modelresultaten? En wat vindt de Nederlander van al dat licht?

Kaarten en beelden van de nacht spreken tot de verbeelding en dragen, naast het geven van feitelijke informatie over de hoeveelheid licht in de avond en nacht, bij aan bewustwording van de hoeveelheid licht die wij de omgeving insturen. Naast bewustwording speelt de vraag: wat vindt de Nederlander van al dit licht? Is verandering door de burger gewenst?

 

Dorien Lolkema, Harm van Wijnen en Ric van Poll

16:30

Afsluiting

Dorien Lolkema

16:45

Borrel

Dorien Lolkema

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar Anja van den Berg, anja.van.den.berg@rivm.nl. Geef ook aan of u van de lunch gebruik wilt maken. Als u het ochtendprogramma van de Expertmeeting Licht en Ecologie wilt bijwonen, kunt u dit bij uw aanmelding vermelden. 

Posters en ander materiaal

Met het oog op verdere kennisuitwisseling nodigen wij iedereen uit om posters (met name bedoeld voor andere wetenschappers) en eventueel ander materiaal ten aanzien van dit onderwerp mee te nemen. Vermeld dit bij uw aanmelding en specifieer welk materiaal u mee wilt nemen.

 


Lokale tijd: 11:34
IM: Anja van den Berg - Luyten StatusMsg 2CD24436-CC9D-4169-B684-D34B4E2CF430 CN=bergvdaj,OU=Users,OU=Accounts,OU=RIVM,OU=ALT,DC=alt,DC=rivm,DC=nl anja.van.den.berg@rivm.nl Sametime-status wordt geladen...

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2014 / Symposium Nachtelijke Verlichting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu