Agenda 2016

 • Symposium Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science 07 december 2016

  Op 7 december organiseerde het RIVM centrum Milieukwaliteit het symposium “Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science”. Klik op onderstaande foto voor een fotoverslag van het symposium.

 • Symposium Antibioticaresistentie 17 november 2016

  Op 17 november organiseerden het ministerie van VWS, het RIVM en IGZ het symposium Antibioticaresistentie.

 • 6e RVP-onderzoeksdag 16 november 2016

  Vaccinatie in de 21e eeuw: Ontwikkelingen en uitdagingen

  Woensdag 16 november 2016 organiseert het RIVM de 6e RVP-onderzoeksdag. Dit jaar over nieuwe vaccins in de toekomst, huidige vaccins op een nieuwe manier inzetten én het verbeteren van de vaccinatiestrategieën tegen kinkhoest.

 • 10e Nationale Zoönosen Symposium 27 oktober 2016

  Het RIVM organiseert samen met de NVWA het 10e Nationale Zoönosensymposium. Dit jaar is het thema ‘De boer op! Nevenactiviteiten op de boerderij.’ Het symposium wordt gehouden op donderdag 1 december 2016 bij het RIVM te Bilthoven.

 • Call for abstracts, LuWQ conferentie 2017 17 oktober 2016

  Van 29 mei tot 1 juni 2017 vindt de derde internationale conferentie plaats over landgebruik en waterkwaliteit (Land use and Water Quality, LuWQ2017 ). RIVM is de organisator. U kunt uw abstract nog.

 • Persuitnodiging International Society of Exposure Science 09 oktober 2016

  Nederland is dit jaar gastland van het jaarlijkse congres van de International Society of Exposure Science (ISES). Het RIVM draagt bij aan de programmering van het congres. Dit is een internationaal congres op het gebied van blootstelling aan fysische, chemische en biologische agentia. Het thema dit jaar is "Interdisciplinaire aanpak voor gezondheid en milieu".

 • Netwerkbijeenkomst ‘Veilig verouderen: illusie of werkelijkheid?! 29 september 2016

  Op vrijdag 11 november 2016 organiseerde het RIVM een netwerkbijeenkomst met het thema 'Veilig verouderen: illusie of werkelijkheid?!'.

 • Soa & hiv expertmeeting 24 juni 2016

  Op vrijdag 24 juni vindt de jaarlijkse soa & hiv expertmeeting plaats op het RIVM. De expertmeeting wordt georganiseerd voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van soa en hiv bestrijding en seksuele gezondheid. Het doel van deze expertmeeting is de stand van zaken rond de soa en hiv surveillance en bestrijding in Nederland in breed verband te bespreken.

 • Chemical Safety Assessment under REACH 14-17 juni 2016 14 juni 2016

  Het RIVM organiseert in samenwerking met de Universiteit Utrecht de cursus Chemical Safety Assessment under REACH. Deze cursus wordt gehouden van 14-17 juni 2016.

 • Workshop 'Geef je mening over vaccinatie van zwangeren om baby’s tegen kinkhoest te beschermen' 04 juni 2016

  De allerjongsten zijn onvoldoende beschermd!
  Bij het huidige inentingsbeleid, met de eerste prik rond de leeftijd van twee maanden, blijven de allerjongsten onbeschermd tegen kinkhoest. Zij zijn juist het meest kwetsbaar voor de ziekte en kunnen zij er zelfs aan sterven. De Gezondheidsraad vindt dat effectieve en veilige aanvullende bescherming kan komen van antistoffen via de moeder. Dat kan door haar in het 3e trimester van de zwangerschap vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden.

 • Symposium 'Van Geluid naar Klankkleur' 26 mei 2016

  Op 26 mei wordt op het RIVM, door het Expertisecentrum Geluid, het symposium Van Geluid naar Klankkleur gehouden. Heeft u geen uitnodiging ontvangen dan kunt u informeren of deelname mogelijk is. Stuur daarvoor een bericht naar ecg@rivm.nl.

 • Netwerkbijeenkomst 'Veiligheid anno 2016: onvoorzien verrassend?!' 21 april 2016

  Op donderdag 21 april 2016 organiseert het RIVM een netwerkbijeenkomst met het thema 'Veiligheid anno 2016: onvoorzien verrassend?!'

 • 6e Vasteprik-dag 21 april 2016

  Komt u ook naar de jaarlijkse scholingsdag over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)? Dé dag waar u wordt bijgepraat over de recente gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen rondom het RVP. De nieuwste onderzoeken komen op een praktijkgerichte manier aan bod. Ervaringen uitwisselen en concrete handvatten aanreiken voor gesprekken met ouders zijn onderdelen van het gevarieerde programma.

 • Ziekte van Lyme-bijeenkomst 14 april 2016

  De ziekte van Lyme is de meest voorkomende vector-overgedragen infectieziekte in Nederland. Ziekteverschijnselen door Borrelia-infectie variëren van acute huidsymptomen (erythema migrans) tot late symptomen van o.a. huid, gewrichten, hart en zenuwen.
  Kent u het passende beleid bij patiënten met klachten van de ziekte van Lyme?

 • Sense Doe-dag 14 april 2016

  Jaarlijks organiseren RIVM (Centrum Infectieziektebestrijding), Rutgers WPF en Soa Aids Nederland de Sense Doe-dag voor professionals werkzaam op het gebied van seksuele gezondheid. Dit jaar vindt de dag plaats op 14 april bij Jaarbeurs Meetup.

 • 'Samen werken!', 26e Transmissiedag Infectieziekten 15 maart 2016

  Infectieziekten bestrijden doe je samen! In de bestrijding, het onderzoek en bij het ontwikkelen van beleid wordt samengewerkt met verschillende veldpartijen. Daarom staat ‘Samen werken!’ centraal op de 26e Transmissiedag Infectieziekten. We kijken deze dag in het bijzonder naar de samenwerking bij psittacose, kinkhoest en de tuberculosebestrijding. We staan stil bij de ontwikkelingen van bijzonder resistente micro-organismen en sluiten af met een actueel onderwerp. Tijdens de voordrachten krijgt u mooie voorbeelden van gezamenlijk onderzoek gepresenteerd, die gericht zijn op de uitvoering van de infectieziektebestrijding.
  Wij nodigen u van harte uit bij deze Transmissiedag Infectieziekten aanwezig te zijn!

 • Persuitnodiging 09 maart 2016

  De derde voortgangsconferentie van het programma Alles is gezondheid… vindt op 9 maart 2016 plaats. Tijdens deze conferentie staan de activiteiten uit de pledges centraal: wat hebben zij opgeleverd, hoe heeft de samenwerking tussen partners hieraan bijgedragen en wat moet nog gebeuren om de inzet naar de toekomst toe te verankeren?

 • RIVM-responsdag Milieu- en stralingsongevallen 21 januari 2016

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) organiseert op 21 januari 2016 de Responsdag Milieu- en stralingsongevallen in het zalencentrum van het RIVM in Bilthoven . De bijeenkomst is bedoeld voor Adviseurs Gevaarlijke Stoffen, Meetplanleiders Brandweer, Teamleiders Explosieven Verkenning Politie, Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en deelnemers aan crisis-expertteams milieu/drinkwater en straling.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu