10e Nationale Zoönosen Symposium

Het RIVM organiseert samen met de NVWA het 10e Nationale Zoönosensymposium. Dit jaar is het thema ‘De boer op! Nevenactiviteiten op de boerderij.’ Het symposium wordt gehouden op donderdag 1 december 2016 bij het RIVM te Bilthoven.

Steeds meer veehouders organiseren nevenactiviteiten op hun boerderij, om uiteenlopende redenen. Van het houden van lammetjes-aaidagen, verkoop van boerderijproducten, rauwe melk-tappunten tot aan kinderopvang en dagbesteding voor mensen die zorg of hulp nodig hebben. Bezoekers en zorgnemers komen hierbij direct of indirect in contact met dieren en hun producten (melk, kaas). Welke risico’s op het krijgen van zoönosen zijn er en welke maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen?
In de eerste plenaire sessie wordt ingegaan op de positieve effecten van dieren, wordt een inkijk gegeven in de verschillende nevenactiviteiten en mogelijke zoönotische risico’s belicht. De tweede plenaire sessie gaat over de verschillende keurmerken die zijn ontwikkeld om de hygiëne te optimaliseren en daarmee het risico op het oplopen van zoönosen te verkleinen. In de derde plenaire sessie wordt een zoönotische casus besproken en wordt een toelichting gegeven op de trend dat steeds meer mensen rauwe melk consumeren.

Naast de plenaire sessies zijn er drie workshops:

 1. Kip of kind? Als kemphanen tegenover elkaar
  Een boer wil een medisch kinderdagverblijf (MKDV) starten. Zijn buurman, een pluimveehouder, vreest voor zijn uitbreidingsmogelijkheden als het MKDV er komt.
  Wat draagt de Handreiking Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Veehouderij bij aan conflictoplossing
   
 2. Microbenvrij melken: feit of fictie?
  Op melkveebedrijven worden grote inspanningen geleverd om melk van goede kwaliteit af te leveren. Wat wordt er op de boerderij eigenlijk precies gedaan om melk ‘microbiologisch schoon’ te verkrijgen en te houden? Wie zijn daar bij betrokken? In deze workshop wordt op interactieve wijze op dit soort vragen ingegaan en gaat u bovendien zelf aan de slag met melk. Durft u uw (schone!) handen uit de mouwen te steken?
   
 3. Pub Quiz van Antrax tot Zorgboerderij
  Test je kennis op ludieke en interactieve wijze! Wie weet het meeste over zoönosen, nevenactiviteiten op de boerderij, veehouderij, actuele gebeurtenissen, algemene kennis en nog veel meer.

Het programma vindt u rechts bovenaan deze pagina. U kunt zich online inschrijven. 
De kosten zijn € 80 en accreditatie is aangevraagd bij AbSG, Hobeon, NVMM, PE-Veterinair en V&V. Vragen? Mail naar zoonose@rivm.nl.

Ook huisartsen worden van harte uitgenodigd zich in te schrijven. Hoewel er door het RIVM geen accreditatie is aangevraagd, is het waarschijnlijk wél mogelijk de nascholingspunten bijgeschreven te krijgen. Informatie hierover bij het KNMG.

 

 

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2016 / 10e Nationale Zoönosen Symposium

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu