RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

RIVM-responsdag Milieu- en stralingsongevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) organiseert op donderdag 21 januari 2016 in Bilthoven de Responsdag Milieu- en stralingsongevallen. De bijeenkomst is bedoeld voor Adviseurs Gevaarlijke Stoffen, Meetplanleiders Brandweer, Teamleiders Explosieven Verkenning Politie, Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en deelnemers aan crisis-expertteams milieu/drinkwater en straling.

Waar gaat het over? 

De dag gaat over de rol van de Veiligheidsregio bij bestrijding van milieu- en stralingsongevallen en de samenwerking hierbij met het RIVM. De dag staat in het teken van kennis opfrissen, kennis opdoen en leren van elkaar. Hoe kunnen we elkaar versterken? 

Aanmelden

Wilt u de RIVM responsdag Milieu- en stralingsongevallen bijwonen? Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden. Het centrum Veiligheid van het RIVM verwerkt uw inschrijving. Voor meer informatie kunt u contact  met ons opnemen 

Contact en route

Bezoekadres RIVMAntonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Als u het RIVM bezoekt, dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

Naar Routebeschrijving 

Programma

Programma |Dagvoorzitters Anya Terpstra en Pepijn van den Broek

09.15

Inloop

 

09.45 

Woord van Welkom

Dagvoorzitters

09.50 

Welkom door hoofd Centrum Veiligheid

Aukje Hassoldt, RIVM

10.05 

De respons van morgen begint vandaag

Cobi de Boer, RIVM

10.25

Zicht op MOD 

Jolanda Roelofs, RIVM

10.45

Pauze

 

11.00

Shell-Moerdijk 

Erik Moonen, senior onderzoeker Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.25

Demonstratiecarrousel 


12.15 

Lunch

 

13.00

Workshopronde 1

Zie toelichting

14.05

Workshopronde 2

Zie toelichting 

15.10

Pauze 

 

15.20

Korte plenaire terugkoppeling van de workshops 

 

15.30

The Analytical Task Force (ATF ) CBRN-respons in Duitsland 

Mario König, Feuerwehr Mannheim 

16.00 

Afsluiting en netwerkborrel 

  

Toelichting Workshops

A. Oefenen met NMR – Rick Tax, RIVM
In het calamiteitencentrum van het Centrum Veiligheid log je in op het NMR. Het NMR toont je niet zijn gebruikelijke gezicht met de natuurlijke achtergrondvariaties, maar er is een ongeval gaande. Welke informatie geeft het NMR je? Wat kun je met die informatie? 

B. De B in CBRN respons, biologische agentia – Linda van den Berg, RIVM

In deze interactieve workshop wordt de basis rondom biologische agentia en respons opgefrist. Micro-organismen, risico's, casuïstiek en methoden om te meten zullen de revue passeren

 

C. Applicaties bij incidenten met gevaarlijke stoffen - Pepijn Morgenstern & Rikkert Hansler, RIVM

Breng vandaag je Iphone mee! Ergens in de ochtend kunnen we een testversie van een app op je telefoon installeren die we dan in de workshop gaan gebruiken. De app waar we mee gaan werken is bedoeld voor AGS, GAGS en MOD en moet ondersteuning geven in de meetstrategie bij chemische incidenten. We blikken ook al vast vooruit op 2016 en welke app ontwikkelingen nog op de rol staan (met onder meer pluimradar - een app voor verspreidingsberekeningen).

 

D. (nieuwe) Interventiewaarden – Peter Bos, RIVM

In een interactieve workshop word je meegenomen in wat er gaat veranderen rondom de Interventiewaarden Gevaarlijke Stoffen; Wat is er nieuw, waarom is er vernieuwd, wat kan ik er mee, waar kan ik ze vinden?

E. Advisering bij stralingsincidenten: ANVS en CET-straling – Martijn de Meulmeester, ANVS en Chris Twenhöfel, RIVM 

In deze workshop komen de nationale crisisstructuren voor stralingsincidenten met categorie A- en B-objecten aan bod. Een kort en bondig "Waar, wat en hoe voor de Veiligheidsregio's" als het gaat om ondersteuning. Een voorbeeld van een incident met een B-object wordt besproken. 

 

 

 

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2016 / RIVM-responsdag Milieu- en stralingsongevallen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu