RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Samen werken!', 26e Transmissiedag Infectieziekten

Infectieziekten bestrijden doe je samen! In de bestrijding, het onderzoek en bij het ontwikkelen van beleid wordt samengewerkt met verschillende veldpartijen. Daarom staat ‘Samen werken!’ centraal op de 26e Transmissiedag Infectieziekten. We kijken deze dag in het bijzonder naar de samenwerking bij psittacose, kinkhoest en de tuberculosebestrijding. We staan stil bij de ontwikkelingen van bijzonder resistente micro-organismen en sluiten af met een actueel onderwerp. Tijdens de voordrachten krijgt u mooie voorbeelden van gezamenlijk onderzoek gepresenteerd, die gericht zijn op de uitvoering van de infectieziektebestrijding. Wij nodigen u van harte uit bij deze Transmissiedag Infectieziekten aanwezig te zijn!

Dinsdag 15 maart 2016

Programma

08:30 

Ontvangst deelnemers

09:15

Opening | Jaap van Dissel

09:45

Moleculaire tools voor detectie en typering van Chlamydia psittacii | Edou Heddema

10:15

Dierlijke bronnen van Chlamydia psittacii | Lenny Hogerwerf

10:35

Tool voor de bronopsporing van Chlamydia psittacii | Margreet te Wierik

 

 

10:45

Pauze en mogelijkheid om de posters te bezichtigen

 

 

11:15

Inventarisatie van de afhandeling van kinkhoestmeldingen bij GGD’en | Brechje de Gier

11:25

Kinkhoest: variatie in diagnostiek en onderrapportage en vertraging in surveillance | Jeanne Heil

12:00

De Gezondheidsraad adviseert zwangeren te vaccineren tegen kinkhoest: achtergronden en motivatie | Hester de Melker

 

 

12:30

Lunch en mogelijkheid om de posters te bezichtigen

 

 

14:15

Tuberculosetransmissie van mens tot dier en andersom | Dick van Soolingen en Gerard de Vries

14:45

Pilot combinatiescreening van tuberculose en andere infectieziekten | Sophie Toumanian en Peter Schrooders

15:15

BRMO: wat is de relevantie en wat zijn de risico’s? | Marc Bonten

15:40

Surveillance van BRMO in de regio | Erik de Jonge

16:00

Actualiteit

 

 

16:30Napraten

 

Doelgroep

 

De Transmissiedag Infectieziekten is bedoeld voor GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding. Ook studenten zijn van harte welkom.Deelnamekosten

 

De kosten voor dit symposium zijn € 100,00.Aanmelding

 

U kunt zich  t/m dinsdag 8 maart aanmelden.Locatie

 

Regardz Meeting Center Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort (tegenover het NS station Amersfoort).De markt op .....!

 

U kunt op de Transmissiedag Infectieziekten als vanouds een poster presenteren. Hiervoor kunt u een abstract van uw poster (maximaal 250 woorden in Word) t/m vrijdag 4 maart 2016 insturen naar gonnie.de.rooij@rivm.nl. Daarnaast is het mogelijk om een innovatief project te presenteren. Hiervoor kunt u een korte omschrijving (max. 250 woorden in Word) van het project insturen. De voorbereidingscommissie beoordeelt welke posters en innovatieve projecten hiervoor in aanmerking komen. Als u een poster of innovatief project aanmeldt, verwachten wij dat u aanwezig bent om dit toe te kunnen lichten.Accreditatie

 

Accreditatie is aangevraagd bij NVMM, AbSg, VHIG en V&VN.Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

 

Gonnie de Rooij, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, telefoon: 030 – 274 22 40, e-mail: gonnie.de.rooij@rivm.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DoelgroepDe Transmissiedag Infectieziekten is bedoeld voor GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding. Ook studenten zijn van harte welkom. 

DeelnamekostenDe kosten voor dit symposium zijn € 100,00.AanmeldingU kunt zich aanmelden t/m dinsdag 8 maart.LocatieRegardz Meeting Center Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort (tegenover het NS station Amersfoort).De markt op .....!U kunt op de Transmissiedag Infectieziekten als vanouds een poster presenteren. Hiervoor kunt u een abstract van uw poster (maximaal 250 woorden in Word) t/m vrijdag 11 maart 2016 insturen naar Gonnie de Rooij. Daarnaast is het mogelijk om een innovatief project te presenteren. Hiervoor kunt u een korte omschrijving (max. 250 woorden in Word) van het project insturen. De voorbereidingscommissie beoordeelt welke posters en innovatieve projecten hiervoor in aanmerking komen. Als u een poster of innovatief project aanmeldt, verwachten wij dat u aanwezig bent om dit toe te kunnen lichten.AccreditatieAccreditatie is aangevraagd bij NVMM, AbSg, VHIG en V&VN.

Organisatie en informatieDit symposium is voorbereid door Paul Bijkerk, Hella Smit en Gonnie de Rooij. Speciale dank gaat uit naar de RAC’ers, COM’ers en RTC’ers die een belangrijke rol speelden bij de samenstelling van het programma. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:Gonnie de Rooij, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, telefoon: 030 – 274 22 40.

 

vijf handen ineen

Download

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2016 / 'Samen werken!', 26e Transmissiedag Infectieziekten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu