Symposium Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science

Op 7 december organiseerde het RIVM centrum Milieukwaliteit het symposium “Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science”. Tijdens het symposium kwamen partijen bijeen die de lokale luchtmetingen naar een hoger plan tillen.

Programma Symposium 'Samen meten van luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science'
 

12.00

Inloop met lunch

 

12.45
 
Opening
 

André van der Zande - Directeur-generaal RIVM

Gert-Jan de Maagd, dagvoorzitter

Chris Kuijpers, Directeur-generaal Milieu en Internationaal, Ministerie I&M

13.05
 
Bestuurlijk perspectief op een sensormeetnet met burgers
 
Harriët Tiemens, wethouder Nijmegen
13.20 Slimme burgers maken een slimme stad Frank Kresin, research director Waag Society
13.40
 
Elementen van de kennisagenda als inleiding op de sessies
 

Erik Tielemans, afdelingshoofd Onderzoek en innovatie milieukwaliteit, RIVM
 

 14.00
 
Sessie 1
 

Zie toelichting hieronder
 

14.45
 

Pauze
 

 

15.10
 
Sessie 2
 

Zie toelichting hieronder
 

16.05
 
Plenaire terugkoppeling
 

Sessieleiders

16.25
 

Hoe nu verder?
 

Marita Voogt en Joost Wesseling, afdeling Onderzoek en innovatie milieukwaliteit, RIVM
 

16.40
 
Borrel
 

 

Sessies

U kunt twee sessies bijwonen. Bij inschrijving kunt u uw eerste en tweede voorkeur opgeven.

1. Data “Wat hebben de buren eigenlijk gemeten”? Een sessie onder leiding van Geonovum.

In het prijswinnende project Smart Emissions in Nijmegen meten burgers samen met de gemeente de luchtkwaliteit in hun wijk. Wat komt er allemaal kijken bij het meten van luchtkwaliteit met goedkope sensoren? Wat meet je eigenlijk? Hoe krijg je de gegevens gestructureerd binnen? Waar sla je ze op? Hoe kan je ook andermans gegevens gebruiken en vergelijken? In deze sessie neemt Geonovum je mee in de praktische vraagstukken die je tegenkomt als je een meetnetwerk opzet, met een focus op het behandelen van de data.

2. Burgerparticipatie, een paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Gert-Jan de Maagd.

In deze sessie gaan we verder in op de perspectieven zoals geschetst door Harriët Tiemens en Frank Kresin. Hebben overheden en instanties burgers nodig voor een schone leefomgeving? In hoeverre levert een investering in een burgermeetnet op termijn echt iets op? En burgerparticipatie, hoe organiseer je dat succesvol en duurzaam? Vragen waarover we een discussie gaan voeren met een panel van ervaringsdeskundigen en deelnemers.  

3. Sensoren voor luchtkwaliteit. Een sessie onder leiding van  ECN

Bedrijven en start-ups brengen in rap tempo allerlei typen sensoren op de markt voor het in kaart brengen van de luchtkwaliteit. Omdat de sensoren relatief goedkoop zijn schept het de mogelijkheid om veel meer data omtrent de plaatselijke luchtkwaliteit te genereren. Ook door burgers! In deze sessie worden verschillende sensorsystemen en meetkits gepresenteerd. Daarbij staat de status van ontwikkeling en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegenereerde data centraal. Het wordt duidelijk wat er technisch al kan maar ook welke uitdagingen er nog zijn. 

4. Toepassingen “Sturen op een gezonde leefomgeving”. Een sessie onder leiding van TNO.

Het speelveld van luchtkwaliteit verandert door de opkomst van goedkope luchtkwaliteitssensoren en ontwikkelingen op ICT-gebied. Real-time data maken het mogelijk om op luchtkwaliteit en blootstelling te sturen. Bijvoorbeeld het verkeer regelen op basis van luchtkwaliteit en doorstroming of de optimale fietsroute door de stad  bepalen. Daarnaast kan deze informatie gebruikt worden voor planningsvraagstukken en gezondheidsbeleid. We staan nog aan het begin van deze ontwikkelingen. In deze sessie laten we een praktijkcasus zien en verkennen we hoe data, ICT en modellen de basis vormen voor andere toepassingen.

Sprekers

Foto Andr? van der Zande Foto van Chris Kuijpers
André van der Zande Chris Kuijpers
Foto Harriet Tiemens
Harriët Tiemens Frank Kresin
Foto Erik Tielemans Foto Joost Wesseling
Erik Tielemans Joost Wesseling Marita Voogt

Aanmelden

De reactietermijn voor aanmelding is verlopen. Aanmelden voor het symposium is niet meer mogelijk. 

Locatie en bereikbaarheid:

Het symposium wordt gehouden op het RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA  Bilthoven

Legitimatie:

Als u het RIVM bezoekt, dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Contact:

Voor vragen over het symposium kunt u contact opnemen met de organisatie via samenmetenaanluchtkwaliteit@rivm.nl 

We hopen u te zien op 7 december 2016.
 

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2016 / Symposium Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu