RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ziekte van Lyme-bijeenkomst

De ziekte van Lyme is de meest voorkomende vector-overgedragen infectieziekte in Nederland. Ziekteverschijnselen door Borrelia-infectie variëren van acute huidsymptomen (erythema migrans) tot late symptomen van o.a. huid, gewrichten, hart en zenuwen. Kent u het passende beleid bij patiënten met klachten van de ziekte van Lyme?

 

De praktijk wijst uit dat het beleid voor arts én patiënt niet altijd duidelijk is. Vooral bij aspecifieke klachten na een eerdere tekenbeet, restverschijnselen na een infectie of bij persisterende klachten na een antibiotische behandeling is het beleid onduidelijk. In deze ‘ziekte van Lyme-bijeenkomst’ komen deze aspecten uitgebreid aan de orde. U krijgt informatie over de epidemiologie van tekenbeten en de ziekte van Lyme, de diagnostiek, de klinische presentatie, de behandeling en de resultaten van de behandeling. Daarnaast kijken we naar het patiëntenperspectief en de activiteiten van de patiëntenvereniging.

Programma

12:00

Registratie (met eenvoudige lunch)

 

 

12:45

Welkom en inleiding | prof. dr. Jaap van Dissel (RIVM)

13:00 - 13:30

Epidemiologie van tekenbeten & ziekte van Lyme in Nederland | dr. Agnetha Hofhuis (RIVM)

13:45 - 14:15

Diagnostiek van de ziekte van Lyme: serologie en andere testen | dr. Wim Ang (VUmc)

14:30 - 15:00

De klinische presentatie van infecties na tekenbeten | dr. Joppe Hovius (AMC)

 

 

15:15 - 15:45

Pauze

 

 

15:45 - 16:15

Behandeling bij verschillende ziektestadia van ziekte van Lyme en uitkomsten | prof. dr. Bart-Jan Kullberg (Radboudumc)

16:30 - 17:00

Activiteiten van de patiëntenvereniging van Lymepatiënten in Nederland | Johan Bongers

17:15 - 17:30

Afsluiting met update van lopende initiatieven op gebied van behandeling van en onderzoek naar ziekte van Lyme in Nederland | dr. Albert Vollaard (RIVM/LUMC)

Datum

Donderdag 14 april 2016

Doelgroep

De ‘ziekte van Lyme-bijeenkomst’ is bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten en bedrijfsartsen die in hun praktijk met patiënten met ziekteverschijnselen van - of verdenking op– de ziekte van Lyme te maken krijgen.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden t/m maandag 11 april

Locatie

Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij NHG, NVAB, NIV en NVMM.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Klazien Groeneveld, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, telefoon: 030 – 274 35 32, e-mail: klazien.groeneveld@rivm.nl

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Radboudumc Nijmegen, Academisch Medisch Centrum Amsterdam en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.Comité van aanbeveling:

  • Prof. dr. Henk van Weert (huisartsgeneeskunde, AMC)
  • Prof. dr. Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM)
  • Drs. Ad de Rooij (medisch adviseur, Stichting Gezondheidszorg Agrarische en groene Sectoren)
  • Dr. Barend van Kooten (neuroloog, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn)
  • Koen van Kempen (secretaris Patiëntenvereniging, Stichting Tekenbeetziekten)

Teek op huid

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2016 / Ziekte van Lyme-bijeenkomst

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu