RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27e Transmissiedag infectieziekten 'NATUURlijk Risico?'

Infectieziekten zijn vaak onvoorspelbaar en gezondheidsrisico’s horen bij ons leven. Soms accepteren we deze risico’s als vanzelfsprekend of treffen we voorzorgsmaatregelen, maar vaak zijn we niet op de hoogte of en in welke mate we daadwerkelijk risico lopen.

Dit jaar gaat de Transmissiedag infectieziekten over Natuurlijke Risico’s. Infectieziekten zijn van nature onvoorspelbaar en gezondheidsrisico’s horen bij ons leven. We beschouwen deze risico’s vaak als vanzelfsprekend of nemen waar mogelijk voorzorgsmaatregelen. De realiteit is dat wij ons als individu of als groep vaak niet bewust zijn of én in welke mate we daadwerkelijk risico lopen.
We beginnen de dag met een actueel onderwerp. Tijdens de dag kunt u 2 workshops volgen. De workshops bieden thema’s en ‘best practices’ uit de praktijk en beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op onze rol in de infectieziektebestrijding. Tijdens de postercarrousel is het mogelijk een innovatief project of een poster te presenteren.
In de middag spreken we over de ‘back to nature’ revival in onze samenleving. We sluiten af met een lezing: hoe kom je tot een goede dialoog als feiten niet meer overtuigen.  
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Dinsdag 21 maart 2017

09.00 - 17.00 uur

Locatie

Regardz Eenhoorn Amersfoort
Routebeschrijving

Doelgroep

Het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) organiseert de jaarlijkse Transmissiedag infectieziekten voor artsen en sociaal-verpleegkundigen werkzaam in de infectieziektebestrijding, artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie, onderzoekers/epidemiologen en andere professionals in de infectieziektebestrijding.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de AbSg, NVMM, VHIG en V&VN.

Registratie

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.
Het maximun aantal inschrijvingen is bereikt. Wilt u zich toch nog aanmelden, stuur dan een e-mail naar transmissiedag@rivm.nl.
U komt dan op de reservelijst. Zodra er een plek vrij komt, nemen wij contact met u op.

Kosten

De deelnamekosten voor de Transmissiedag infectieziekten zijn € 100,00. Na het invullen van het aanmeldingsformulier komt u automatisch op de betalingspagina van het RIVM; door een betaling met iDEAL rondt u uw aanmelding af.

Insturen van posters

Tijdens de Transmissiedag kunt u als vanouds een poster presenteren tijdens de Postercarrousel. Hiervoor kunt u tot en met vrijdag 3 maart 2017 een abstract van uw poster of een korte omschrijving van een innovatief project  (max 250 woorden in Word) insturen naar transmissiedag@rivm.nl. Wij verwachten dat u op de Transmissiedag aanwezig bent om de poster of het project toe te lichten. Een aantal inzenders zullen door de voorbereidingscommissie worden gevraagd om hun poster of project voor de hele zaal te presenteren tijdens de middagsessie ' De vloer op!

Programma

Programma Transmissiedag deel 1  Porgramma Transmissiedag deel 2   Poster LCI Richtlijnen

Toelichting op de workshops

Mudruns en Zwemevenementen

Workshopleiders:  Sandra van Dam (GGD Hart voor Brabant), Rosa Joosten (GGD regio Utrecht) en Ciska Schets (RVIM)
 

Aan mud runs of grote zwemevenementen in open water nemen vaak duizenden deelnemers deel. De populariteit van dit soort evenementen neemt toe. In Nederland maar ook vanuit andere Europese landen worden uitbraken gemeld van bijvoorbeeld gastro-enteritis, of worden gevallen van leptospirose gerapporteerd na sportevenementen die plaatsvinden in of rond het water.  Hoe veilig is dit vieze water of deze modder eigenlijk? Hoe staat het met de waterkwaliteit? De GGD Utrecht deed eerder al prospectief onderzoek naar de gezondheidsrisisco’s van zwemevenementen in stadswater. De GGD Hart voor Brabant start komend jaar een prospectief onderzoek naar de gezondheidsrisico’s bij modder en obstakel runs.

Scabiës in de regio: de rol van de PCR

Workshopleiders:  Ewout Fanoy  (GGD regio Utrecht), Linda Dijkstra (GGD regio Utrecht), Margreet te Wierik (RIVM),  Anneke Bergmans (Stichting Medische Microbiologie Roosendaal

In 2016 zijn in diverse GGD-regio’s grote scabiësuitbraken geweest. Een nieuw hulpmiddel in de diagnostiek is de toepassing van de scabiës PCR. In hoeverre is deze diagnostische methode al dan niet bruikbaar bij het opsporen van nieuwe scabiëspatiënten? Kan deze PCRook worden toegepast als diagnostiek in de monitoringperiode die volgt na (groeps)behandeling?

Integreer in natuurbeheer!

Workshopleiders:  Marieta Braks (RIVM), Clementine Wijkmans (GGD Hart voor Brabant)

Is het mogelijk om in de natuur het risico op infectieziekten zoals tularemie, ziekte van Lyme, TBE en leptospirose te verkleinen? Bijvoorbeeld door het verlagen van de infectiedruk of door te zorgen dat mensen minder in aanraking komen met deze verwekkers? Voor beide opties is het nodig dat natuurbeheerders naast activiteiten in het kader van natuurbehoud en biodiversiteit, ook nadenken over gezondheid. Deze workshop  heeft als doel het bevorderen van contacten tussen GGD en hun lokale natuurterreineigenaren zoals gemeentes, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, waterschappen, en provinciale landschappen.

Vaccinatietwijfel of een andere oorzaak: de regionale vaccinatiegraad beoordelen en bevorderen

Workshopleiders:  Hans van Vliet (RIVM) en Helma Ruijs (RIVM)

Vanaf 1 januari 2018 krijgen de GGD-afdelingen Infectieziektebestrijding een rol in het Rijksvaccinatieprogramma, onder andere door jaarlijks samen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de regionale vaccinatiegraadcijfers te evalueren. Deze workshop wordt gehouden om GGD-artsen en GGD-verpleegkundigen hier op voor te bereiden. Er zal gewerkt worden aan de hand van het zgn. 3 of 4 C model waarin Complacency, Convenience, Confidence (en Calculation) centraal staan.

AroundYou: Citizen Science in de GGD-praktijk 

Workshopleiders:  Mart Stein (RIVM) en Jim van Steenbergen (RIVM)

Wat is ‘citizen science’ eigenlijk en hoe kan het worden toegepast in de infectieziektebestrijding? Door burgers actief te betrekken bij wetenschappelijke vraagstukken maakt het mogelijk om een onderzoeksdoel sneller en makkelijker te bereiken. Zo kunnen burgers tegenwoordig zelf al zaken op het vlak van gezondheid en leefmilieu meten door middel van een app of sensoren, en die informatie doorgeven aan wetenschappers. Tijdens deze workshop bespreken we bestaande citizen science projecten en gaan we specifiek in op de kansen en beperkingen van AroundYou: een tool die ontwikkeld wordt voor GGD-en voor digitale bron- en contactopsporing met burgers en patiënten in de dagelijkse praktijk.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met:
Ilse Schinkel, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding,
telefoon: 030 – 274 3505, e-mail: transmissiedag@rivm.nl
 

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2017 / 27e Transmissiedag infectieziekten 'NATUURlijk Risico?'

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu