RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Chemical Safety Assessment under REACH 14-17 juni 2016

Het RIVM organiseert in samenwerking met de Universiteit Utrecht de cursus Chemical Safety Assessment under REACH. Deze cursus wordt gehouden van 14-17 juni 2016.

Toelichting 

Het thema van de cursus is Chemical Safety Assessment under Reach, met REACH-regulatie als hoofdonderdeel. De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de REACH-wetgeving, regelgeving, en de chemische veiligheidsbeoordeling. Het tweede deel gaat dieper in op de praktische aspecten van het opstellen van een chemische veiligheidsbeoordeling en het gebruik van beschikbare hulpmiddelen (waaronder modellering van intrinsieke eigenschappen en blootstelling). Ervaren sprekers vanuit de overheid en particuliere consultants maken deelnemers vertrouwd met de blootstellingsscenario’s en risicobeheer.  

 
Praktische informatie over cursus Chemical Safety Assessment under REACH

Door wie

RIVM en IRAS (Utrecht University)

Voor wie

Studenten, promovendi en professionals binnen de industrie, overheden, universiteiten die willen hun kennis vergroten over REACH en de chemische veiligheidsbeoordeling van industriële chemicaliën. 

Wanneer

13 June 2016 - 16 June 2017 (4 days) 

Waar

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, (RIVM) Bilthoven

Studiepunten

1.5 ECTS credits + Certificate of Attendance 

Studiekosten 

€ 1700 voor 4 dagen, € 900 voor 2 dagen

Studieniveau 

Advanced master level 

Voertaal

Engels 

Aanmelden 

Aanmelden kan via de website:
https://www.utrechtsummerschool.nl/?code=M6&type=application&sub=checkapp

Vereiste achtergrondkennis 

De cursus vereist een goede kennis van de basiswetenschappen (scheikunde, biologie, natuurkunde) en (eco) toxicologie en een een globale kennis over de risicobeoordeling 

Meer informatie 

Meer informatie over de inhoud en docenten is te vinden op
http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/life-sciences/chemical-safety-assessment-under-reach 

 

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2017 / 13-16 juni: Chemical Safety Assessment under REACH

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu