RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29 mei-1 juni: Conferentie Land use and Water Quality 2017

Van 29 mei tot 1 juni 2017 vindt de derde internationale conferentie plaats over landgebruik en waterkwaliteit (Land use and Water Quality, LuWQ2017 ). RIVM is de organisator.

Waterkwaliteit op de agenda

“De effecten van landbouw op het milieu” is het hoofdthema van de conferentiereeks. In de Verenigde Staten en in China worstelt men vaak nog met het op de politieke agenda krijgen van de problemen. In Europa zijn al veel maatregelen genomen, die veel betekenen voor een goede waterkwaliteit. Maar om de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water te behalen is nu aanvullend precisiewerk noodzakelijk. Dit zijn vaak moeilijke en kostbare maatregelen. Op deze conferentie delen we hierover de kennis met elkaar, om van elkaar te leren en de beste oplossingen te vinden. 

Van wetenschappelijk tot beleidsmatig

Het doel van deze conferentie is om nieuwe ontwikkelingen te bespreken in het onderzoek, het beheer en het beleid die gericht zijn op een duurzame relatie tussen agrarische activiteiten en de waterkwaliteit. De thema’s variëren van wetenschappelijk (kennis van het hydrologische systeem) tot beleidsmatig (de rol van beleid, belangengroeperingen en wetenschap in het wetgevingsproces). De conferentie biedt een platform voor discussies tussen wetenschappers, waterbeheerders en beleidsmakers uit diverse disciplines en diverse landen.

Vervolg op de LuWQ-conferenties in Wenen en Den Haag

De LuWQ2017-conferentie  is het vervolg op de succesvolle edities LuWQ2013 (Den Haag) en LuWQ2015 (Wenen). Ook deze conferenties waren (mede) door het RIVM georganiseerd. Samenvattingen van de lezingen en de bijbehorende presentaties van die conferenties zijn te vinden op de LuWQ2013-website  en LuWQ2015-website .

Meer informatie en aanmelden

Ben erbij! De vroegboekkorting is geldig tot 15 februari. Meldt u nu aan op de LuWQ conferentiewebsite . Binnenkort publiceren we op die pagina  het programma.

 

LuWQ2017

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Inleidende informatie over het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Lees verder

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2017 / 29 mei-1 juni: Conferentie Land use and Water Quality 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu