Bijeenkomst Antibioticaresistentie Surveillance: Van Data naar Doen

Na het succes van vorig jaar is dit de tweede gezamenlijke bijeenkomst van ISIS-AR, PREZIES en SNIV. Een bijeenkomst waarbij we van Data naar Doen gaan in diverse interactieve workshops.

Van Data naar Doen

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Antibioticaresistentie Surveillance bijeenkomst: Van Data naar Doen

Datum: 11 september 2018
Tijd: 12-17 uur
Plaats: Amersfoort, De Eenhoorn

Programma:

12:00 - 12:45 Inlooplunch
12:45 - 13:45 Plenair
13:45 - 14:00 Tijd om naar de workshopruimte te gaan
14:00 - 15:00 Workshopronde 1
15:00 - 15:15 Korte break
15:15 - 16:15 Workshopronde 2
16:15 - 17:15 Afsluiting met hapje/drankje

Aanmelding

Indien u aan de bijeenkomst wenst deel te nemen wordt u verzocht u aan te melden en aan te geven naar welke workshop uw voorkeur uitgaat via het inschrijfformulier.

Om uw keuze te kunnen maken uit de workshops vindt u hier de beschrijving.

U neemt deel aan 1 workshop, deze workshop wordt in twee gedeelten gegeven.

Geeft u ook uw tweede keuze aan mocht de workshop van uw eerste keuze vol zitten.

Doelgroep: artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, regionale coördinatieteams zorgnetwerken, GGD medewerkers, epidemiologen.

Accreditatie via VHIG.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2018 / Bijeenkomst Antibioticaresistentie Surveillance: Van Data naar Doen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu