RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Folder Informatie over schurft (scabies)

Deze folder is bedoeld voor personen die verblijven, op bezoek komen of werken in instellingen die te maken hebben met incidentele gevallen of uitbraken van schurft. Het gaat met name om verpleeg- en verzorgingshuizen en andere instellingen waar groepen mensen verblijven. Het gaat daarnaast om huisgenoten en familieleden van deze doelgroepen.

De folder geeft informatie over de behandeling van schurft, risicogroepen en het voorkomen van besmetting.

U kunt de folder downloaden in de rechterkolom.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Folder Informatie over schurft (scabies)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu