RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Folder SNIV

Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen

In deze folder leest u meer over de projecten waar u binnen SNIV aan kunt deelnemen en waarmee u beter inzicht krijgt in het voorkomen van infecties, en antibioticumgebruik in uw verpleeghuis.

Cover SNIV folder 2014

Download

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu