RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrief MIKI december 2015

Nieuwsbrief naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest

Advies Gezondheidsraad

2 december heeft de Gezondheidsraad (GR) geadviseerd om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest om zo jonge baby's te beschermen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal later besluiten of zij dit advies overneemtĀ 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Nieuwsbrief MIKI december 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu