RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten

In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd komen deze infectieziekten nauwelijks meer voor. Dankzij het Rijksvaccinatieprogramma kunnen alle kinderen in Nederland kosteloos worden gevaccineerd.

Op verzoek van en in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en GGD/GHOR Nederland is de vernieuwde folder 'Bescherm uw kind tegen infectieziekten' vertaald in het Arabisch, Armeens, Koreaans, Chinees, Engels,  Frans, Russisch, Somalisch, Tigrinya, Oeigoers.

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu