RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bescherm je kind tegen infectieziekten

Bijna 95% van alle kinderen in Nederland is gevaccineerd tegen infectieziekten. Door betere hygiëne, een betere gezondheidszorg én door vaccinaties komt sterfte door infectieziekten gelukkig nog maar weinig voor in Nederland. Het Rijksvaccinatieprogramma voorkomt niet alleen sterfte, maar ook veel ziekte en kans op handicaps.

Op verzoek van en in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en GGD/GHOR Nederland is de vernieuwde folder 'Bescherm uw kind tegen infectieziekten' vertaald in het Arabisch, Armeens, Koreaans, Chinees, Engels,  Frans, Russisch, Somalisch, Tigrinya, Oeigoers.

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Bescherm je kind tegen infectieziekten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu