RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ziek door dieren op je werk: zoonosen

Deze brochure is gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking met de NVAB en RIVM.
 
Download de brochure in de rechterkolom.

 

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Ziek door dieren op je werk: zoonosen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu