RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brochure resultaten VGO (Veehouderij en gezondheid omwonenden)

Hebben veehouderijen effect op de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen? Dat was de centrale vraag in het onderzoek VGO.
In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten. Download de brochure in de rechterkolom.

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Brochure resultaten VGO (Veehouderij en gezondheid omwonenden)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu