Gezondheid en Milieu in ruimtelijk perspectief

De kwaliteit van ons leefmilieu is van invloed op onze gezondheid. De Rijksoverheid
geeft het belang hiervan aan met de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid, waarin
milieugerelateerde gezondheidsproblemen gecoördineerd worden aangepakt. Om
adequaat in te kunnen spelen op ongerustheid over milieufactoren in de samenleving,
is het goed om voorbereid te zijn op het zo snel mogelijk kunnen uitvoeren van
milieugezondheidsonderzoek. Het RIVM werkt aan de ontwikkeling van snel inzetbare
ruimtelijke analysetechnieken waarmee de samenhang tussen gezondheid en
milieu kan worden onderzocht.
De afgelopen drie jaar heeft het RIVM hard gewerkt aan de evaluatie en toepassing
van methoden voor ruimtelijk gezondheidsonderzoek. Dit is gebeurd in samenwerking
met andere instellingen, zoals GGD’en, het Integraal Kankercentrum Amsterdam
en Imperial College in Engeland. Onderwerpen van de evaluatie waren systemen,
methoden, modellen en gegevens voor disease mapping, ruimtelijke risicoanalyse en
ruimtelijke clusteranalyse.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Gezondheid en Milieu in ruimtelijk perspectief 07 juli 2011, PDF | 402kB

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Gezondheid en Milieu in ruimtelijk perspectief / Gezondheid en Milieu in ruimtelijk perspectief

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu