RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nationaal Meetnet Radioactiviteit

Deze brochure beschrijft het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR). Het NMR is een waarschuwingsmeetnet voor kernongevallen.

 

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Nationaal Meetnet Radioactiviteit

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu