RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitgerekend veiliger werken brochure

Deze brochure beschrijft de ORCA (Occupational Risk CAlculator) beoordelingsmethode, een formule, voortgekomen uit de ‘optelsom’ van bedrijfsongevallen.

ORCA is een model dat inzicht geeft in relatieve arbeidsrisico’s en dat kan worden gebruikt om conclusies te trekken over absolute risico’s. Die conclusies zijn het resultaat van de analyse van 12.500 bedrijfsongevallen, inclusief de gevolgen, in verschillende bedrijfstakken.

Brochure uitgerekend veiliger werken

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Uitgerekend veiliger werken brochure

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu