Laboratoriumstrategie RIVM 2020

De laboratoria van het RIVM spelen een essentiële rol bij het uitvoeren van de publieke taken op het gebied van infectieziektebestrijding, milieu, veiligheid, volksgezondheid en zorg. Omdat het beheer van laboratoriuminfrastructuur complex en kostbaar is, moet goed gekeken worden naar efficiënt gebruik ervan. Laboratoriumstrategie RIVM 2020 geeft richting aan de werkzaamheden die nodig zijn om taken in de toekomst goed uit te voeren.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Laboratoriumstrategie RIVM 2020 19 december 2014, PDF | 5MB

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Laboratoriumstrategie RIVM 2020

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu