RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitnodigingsbrief (incl. vertalingen)

De uitnodigingsbrief is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.

Vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar ontvangen eens in de twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In de uitnodigingsbrief staat globale informatie over het bevolkingsonderzoek, gegevens over een afspraak en een verwijzing naar meer informatie. Daarnaast vermeldt de brief hoe een vrouw zich (tijdelijk) kan afmelden voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit kan via het afmeldformulier worden doorgegeven op de achterkant van de uitnodigingsbrief.

De uitnodigingsbrief is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.

U vindt de uitnodigingsbrieven in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Uitnodigingsbrief (incl. vertalingen)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu