Darmkanker

 • Folder bevolkingsonderzoek darmkanker (incl. vertalingen) 27 mei 2013

  Deze folder geeft informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het beschrijft stap voor stap wat het bevolkingsonderzoek inhoud en wat dit voor u kan betekenen.

 • Folder 'Als er bloed in uw ontlasting is gevonden' (incl. vertalingen) 09 augustus 2013

  Deze folder geeft informatie over het vervolgonderzoek van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 • Gebruiksaanwijzing ontlastingstest (incl. vertalingen) 10 januari 2018

  Deze gebruiksaanwijzing geeft informatie over de ontlastingstest in het bevolkingsonderzoek darmkanker. Hierin staat stap voor stap vermeld hoe u de test uitvoert.

 • Uitslagbrieven (incl. vertalingen) 23 april 2014

  Een deelnemer krijgt na ongeveer twee weken een brief met de uitslag van het onderzoek. Er zijn twee uitslagbrieven, de brief 'De uitslag is gunstig’ en de brief ‘In uw ontlasting is bloed gevonden’.

 • Vooraankondigingsbrief (incl. vertalingen) 17 januari 2014

  Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar krijgen eens in de twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Twee weken voordat mensen voor het eerst het uitnodigingspakket (paarse envelop) ontvangen, krijgen ze een vooraankondigingsbrief. Hierin staat dat ze uitgenodigd worden, wordt informatie gegeven over het bevolkingsonderzoek en de uitvoeringsorganisatie.

 • Uitnodigingsbrief (incl. vertalingen) 26 januari 2015

  Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar ontvangen eens in de twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. In de uitnodigingsbrief staat informatie over het bevolkingsonderzoek, de zelfafnametest en een verwijzing naar meer informatie.

 • Antwoordformulier (incl. vertalingen) 05 februari 2014

  Wanneer u zich eenmalig of voor altijd wilt afmelden voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker, kunt u zich afmelden via het antwoordformulier dat bij de uitnodigingsbrief zit.

 • Uitnodigingsoverzicht bevolkingsonderzoek darmkanker 18 juli 2013

  Het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat geleidelijk van start. Wanneer u een uitnodiging ontvangt, hangt af van uw geboortejaar. Zoek in het uitnodigingsoverzicht op wanneer u een uitnodiging krijgt.

 • Afmeldformulier (incl. vertalingen) 28 maart 2014

  Via dit formulier kunt u zich afmelden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. U kunt kiezen of u eenmalig óf nooit meer wilt meedoen met het bevolkingsonderzoek.

 • Toelatingsprocedure AIOS MDL voor uitvoering coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek 14 oktober 2014

  De voorwaarden voor de start met de toelatingsprocedure voor AIOS zijn dezelfde als die voor medisch specialisten, met dien verstande dat de AIOS voorafgaand aan de beoogde RGS-registratie (voorheen MSRC) als MDL-arts al aan de toelatingsprocedure kan beginnen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu