RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitnodigingsbrief (incl. vertalingen)

Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar ontvangen eens in de twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. In de uitnodigingsbrief staat informatie over het bevolkingsonderzoek, de zelfafnametest en een verwijzing naar meer informatie.

Bekijk de uitnodigingsbrief via de link in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Darmkanker / Uitnodigingsbrief (incl. vertalingen)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu