RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vooraankondigingsbrief (incl. vertalingen)

Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar krijgen eens in de twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Twee weken voordat mensen voor het eerst het uitnodigingspakket (paarse envelop) ontvangen, krijgen ze een vooraankondigingsbrief. Hierin staat dat ze uitgenodigd worden, wordt informatie gegeven over het bevolkingsonderzoek en de uitvoeringsorganisatie.

Bekijk de vooraankondigingsbrief via de link in de kolom 'Download'.

Download

Home / Documenten en publicaties / Brochures / Darmkanker / Vooraankondigingsbrief (incl. vertalingen)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu