RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inademing van nanomaterialen

Jonge onderzoekers in beeld. Hedwig Braakhuis presenteert haar promotieonderzoek naar de gezondheidseffecten van inademing van nanomaterialen.

 

Home / Documenten en publicaties / Multimedia / Inademing van nanomaterialen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu