Milieu & Leefomgeving

 • Animatiefilmpje 29 april 2015

  Animatiefilmpje over de mestproblematiek en het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • Video bemonstering in de Lössregio 08 maart 2011

  Video over de bemonstering in de Lössregio voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • Video bemonstering in de Kleiregio 07 juli 2011

  Video over de bemonstering in de Kleiregio voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • Video bemonstering in de Zandregio 07 juli 2011

  Video over de bemonstering in de Zandregio voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • Video bemonstering in de Veenregio 07 juli 2011

  Video over de bemonstering in de Veenregio voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • Animatie LMM

  map voor de animatie in de rechter kolom

 • EMV GGD interview 30 mei 2012

  Interview met Fred Woudenberg van GGD Amsterdam over elektromagnetische velden en de mens.

 • Video: Beoordeling werken met PX-10 27 januari 2016

  Het RIVM heeft in 2011 het onderzoek naar het werken met PX-10 en de kans op leukemie afgerond. In de media is kritiek op het onderzoek geuit. Zo is de suggestie gewekt dat er nieuwe informatie over PX-10 zou zijn. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij de gebruikte onderzoeksmethode en de gestelde onderzoeksvraag. Dit leidde tot bezorgdheid en misverstanden bij (ex-)medewerkers van Defensie. In de video gaat het RIVM in op de twee kritiekpunten.

 • Chroomonderzoek
 • Animatie: Wat is ultrafijn stof? 29 juni 2017

  In de video beschrijft het RIVM wat ultrafijn stof is en waar het vandaan komt. Zorg dat uw geluid aanstaat om de video goed te kunnen volgen.

Home / Documenten en publicaties / Multimedia / Milieu & Leefomgeving

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu