RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Video: Introductie van de Paritaire Commissie

De Paritaire Commissie begeleidt het 'Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMS, chroom-6 en CARC'.

Het onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM. De Commissie stelt de onderzoeksvragen en -plannen voor het RIVM vast. In de onderzoeksvragen en -plannen staat beschreven wat het RIVM moet onderzoeken, op welke manier en hoe lang het zal duren. Ook bepaalt de Commissie in welke volgorde de onderzoeksvragen beantwoord moeten worden. 

Paritair betekent gelijkheid en dat komt naar voren in de samenstelling van de Paritaire Commissie. De deelnemers zijn namelijk vier vertegenwoordigers van Defensie (werkgever) en vier vertegenwoordigers van de vakbonden (werknemers). De heer Ruud Vreeman is voorzitter van de Paritaire Commissie. Daarnaast staan twee onafhankelijke deskundigen de Commissie bij op het gebied van wetenschap en communicatie. Het RIVM is toehoorder bij vergaderingen van de Commissie.

Home / Documenten en publicaties / Multimedia / Video: Introductie van de Paritaire Commissie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu