RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Video: Opstellen onderzoeksvragen voor het gezondheidsonderzoek chroom-6 en CARC

In de video lichten de onderzoeksleider van het RIVM en de voorzitter van de Paritaire Commissie stap voor stap toe hoe we van 1.000 vragen van belanghebbenden tot enkele tientallen onderzoeksvragen zijn gekomen.

Het RIVM heeft belanghebbenden ((ex-)medewerkers van Defensie, vakbonden, Defensie, register-experts, letselschade-advocaten, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) uitgenodigd om vragen door te geven voor het onderzoek.

Hier zijn veel vragen uit voortgekomen. Het RIVM heeft de vragen verzameld, gebundeld en gesorteerd in enkele tientallen onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen bepalen wat het RIVM daadwerkelijk gaat onderzoeken. Maar hoe leiden meer dan 1.000 vragen van belanghebbenden tot enkele tientallen onderzoeksvragen? Het is een omvangrijk en ingewikkeld proces. In de video lichten de onderzoeksleider van het RIVM en de voorzitter van de Paritaire Commissie stap voor stap toe hoe dit in zijn werk is gegaan.

Het is nog steeds mogelijk om vragen voor het RIVM-onderzoek door te geven. Nieuwe vragen zullen hetzelfde proces doorlopen als in de video wordt toegelicht. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 en CARC van het CAOP: www.informatiepuntchroom6.nl.

Home / Documenten en publicaties / Multimedia / Video: Opstellen onderzoeksvragen voor het gezondheidsonderzoek chroom-6 en CARC

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu