RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Video: Wat is in het algemeen bekend over Chemical Agent Resistant Coating?

Het RIVM licht in de animatievideo toe wat Chemical Agent Resistant Coating (CARC) is. Ook wordt ingegaan op hoe het in het lichaam terecht kan komen.

Het RIVM coördineert het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS-locaties, chroom-6 en CARC” uit. In dit onderzoek wordt onderzocht wat het effect is van het werken met CARC op de gezondheid van (ex-)medewerkers van Defensie. In afwachting van de resultaten van het onderzoek, heeft het RIVM op een rij gezet wat tot nu toe bekend is over CARC. De video gaat niet in op de situatie bij Defensie en de blootstelling van (ex-)medewerkers aan CARC. Dat wordt nog onderzocht. 

Home / Documenten en publicaties / Multimedia / Video: Wat is in het algemeen bekend over Chemical Agent Resistant Coating?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu