RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Video: Beoordeling gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen: groepsbeoordeling en individuele beoordeling

Om het risico voor de gezondheid van mensen te bepalen, zijn er twee soorten benaderingen mogelijk: groepsonderzoek en individueel onderzoek.

Bij groepsonderzoek wordt de blootstelling van een groep mensen aan een gevaarlijke stof bekeken. Bij de individuele benadering wordt gekeken of de ziekte van een persoon terug te herleiden is naar de blootstelling aan een gevaarlijke stof. In de video licht het RIVM deze twee benaderingen verder toe. Ook wordt ingegaan op de overwegingen van onderzoek naar de gezondheidsrisico’s en de meerwaarde van een groepsonderzoek voor een eventueel individueel onderzoek.

Home / Documenten en publicaties / Multimedia / Video: Beoordeling gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen: groepsbeoordeling en individuele beoordeling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu