RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Video: Beoordeling werken met PX-10

Het RIVM heeft in 2011 het onderzoek naar het werken met PX-10 en de kans op leukemie afgerond. In de media is kritiek op het onderzoek geuit. Zo is de suggestie gewekt dat er nieuwe informatie over PX-10 zou zijn. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij de gebruikte onderzoeksmethode en de gestelde onderzoeksvraag. Dit leidde tot bezorgdheid en misverstanden bij (ex-)medewerkers van Defensie. In de video gaat het RIVM in op de twee kritiekpunten.

 

Home / Documenten en publicaties / Multimedia / Video: Beoordeling werken met PX-10

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu