2009

 • HPV-vaccinatie start in april 28 december 2009

  In april 2010 start de HPV-vaccinatie voor 12-jarige meisjes. Alle meisjes die voor 1 januari 2010 12 jaar zijn geworden, krijgen van de GGD een uitnodiging.

 • Epidemie Nieuwe Influenza A (H1N1) voorbij 24 december 2009

  Het aantal mensen dat zich in de afgelopen week met griepachtige klachten bij de huisarts heeft gemeld, is opnieuw gedaald. Op dit moment melden zich 4,4 mensen per 10.000 inwoners zich met griepklachten bij de huisarts. Als dit aantal groter is dan 5,1 is er sprake van een lichte epidemie.

 • Samenwerking RIVM en GGD Amsterdam intensiever 18 december 2009

  Op 18 december 2009 ondertekenden wethouder Milieu Marijke Vos van de gemeente Amsterdam en het RIVM een samenwerkingsovereenkomst. De organisaties gaan meetgegevens over de luchtkwaliteit in de Amsterdamse regio uitwisselen. Daarnaast gaan zij intensiever samenwerken op het gebied van kennis en kunde over de meetnetten.

 • Opnieuw minder griep in Nederland 18 december 2009

  Steeds minder mensen bezoeken de huisarts met griepachtige klachten. Afgelopen week daalde dit van 6,1 naar 5,7 mensen per 10.000 inwoners. Ook het aantal ziekenhuisopnames, opnames op de Intensive Care en sterfgevallen ten gevolge van Nieuwe Influenza A (H1N1) namen verder af.

 • Q-koortsadvies preventief ruimen opgevolgd 17 december 2009

  De ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen de risico’s op Q-koorts verkleinen en hebben daarom besloten tot het preventief ruimen van alle mogelijk besmette drachtige dieren. Het ruimen van alle drachtige dieren op besmette bedrijven, geeft volgens de deskundigen de hoogste bescherming voor de volksgezondheid.

 • Jubileumspecial van rivm|magazine is verschenen 15 december 2009

  Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het RIVM in 2009 is een jubileumspecial van rivm|magazine uitgebracht. In deze editie laten toonaangevende wetenschappers als Louise Fresco, Roel Coutinho en Klaas van Egmond hun licht schijnen op trends voor de toekomst. Welke kansen en bedreigingen zien zij op gebied van volksgezondheid en milieu?

 • Intensiteit griepepidemie neemt verder af 11 december 2009

  Voor de derde achtereenvolgende week is de ernst van de griepepidemie in Nederland verder afgenomen. Het aantal mensen dat zich met griepachtige klachten bij de huisarts meldt is gedaald naar 6,1 per 10.000 inwoners. Ook het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de Intensive Care neemt verder af. Afgelopen week zijn 8 patiënten overleden aan Nieuwe Influenza A(H1N1).

 • Intensiteit griepepidemie neemt verder af 11 december 2009

  Voor de derde achtereenvolgende week is de ernst van de griepepidemie in Nederland verder afgenomen. Het aantal mensen dat zich met griepachtige klachten bij de huisarts meldt is gedaald naar 6,1 per 10.000 inwoners. Ook het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de Intensive Care neemt verder af. Afgelopen week zijn 8 patiënten overleden aan Nieuwe Influenza A(H1N1).

 • Extra maatregelen tegen Q-koorts 10 december 2009

  De ministers Verburg van LNV en Klink van VWS hebben bekend gemaakt welke maatregelen er genomen gaan worden om Q-koorts te bestrijden. Hierdoor zijn de regels met betrekking tot de bestrijding van Q-koorts met ingang van 9 december 2009 om 19:00 gewijzigd.

 • GGD West-Brabant wint JGZ Innovatieprijs 10 december 2009

  Aanzienlijk minder ziektedagen en minder schoolverlaters. Dat zijn de resultaten van het project M@ZL. GGD West-Brabant won daar vandaag de JGZ Innovatieprijs 2009 voor. M@ZL staat voor ‘Medische Advisering Zieke Leerling op het voortgezet onderwijs’ en heeft als doel meer grip te krijgen op ziekteverzuim onder leerlingen.

 • Onderzoek voedselveiligheid in Nederland efficiënter 10 december 2009

  Met ingang van 1 januari 2010 is het beleidsondersteunende onderzoek naar voedsel- en voederveiligheid in Nederland efficiënter ingericht. Het RIKILT en het RIVM hebben de taken ontdubbeld en herverdeeld. Dit leidt tot een eenduidige en transparante laboratoriuminfrastructuur op het gebied van voeder- en voedselveiligheid. De taakuitwisseling is gericht op de analytisch-chemische analyses, microbiologie en risicobeoordeling.

 • Onderzoek naar voedselveiligheid in Nederland efficiënter 10 december 2009

  Met ingang van 1 januari 2010 is het beleidsondersteunende onderzoek naar voedsel- en voederveiligheid in Nederland efficiënter ingericht. Het RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid (onderdeel van Wageningen UR) - en het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - hebben de taken ontdubbeld en herverdeeld. Dit leidt tot een eenduidige en transparante laboratoriuminfrastructuur op het gebied van voeder- en voedselveiligheid. De taakuitwisseling is gericht op de analytisch-chemische analyses, microbiologie en risicobeoordeling.

 • Veel MRSA in Nederlandse veehouderij 04 december 2009

  Een antibioticaresistente vorm van Staphylococcus aureus (MRSA) komt in Nederland wijdverspreid voor in de intensieve veehouderij. Mensen die werken met varkens of vleeskalveren hebben een verhoogd risico om met deze bacterie besmet te raken. Hoewel MRSA bij mensen problemen kan veroorzaken is het volksgezondheidsrisico van de stam die op dit moment in de veehouderij aanwezig is, beperkt.

 • Veel MRSA in Nederlandse veehouderij 04 december 2009

  Een antibioticaresistente vorm van Staphylococcus aureus (MRSA) komt in Nederland wijdverspreid voor in de intensieve veehouderij. Mensen die werken met varkens of vleeskalveren hebben een verhoogd risico om met deze bacterie besmet te raken. Hoewel MRSA bij mensen problemen kan veroorzaken is het volksgezondheidsrisico van de stam die op dit moment in de veehouderij aanwezig is, beperkt. De resultaten van het MRSA-onderzoek worden vandaag gepresenteerd op een symposium en aangeboden aan het ministerie van LNV.

 • Jeugd kiest sigaret op smaak en prijs 03 december 2009

  De jongeren die roken, kiest zo’n 70 procent hun sigarettenmerk vanwege de smaak. Het gebruik van natuurlijke en kunstmatige toevoegingen, zoals vanille en andere smaakstoffen, zijn bepalend voor die smaak. Het RIVM vindt dat het gebruik van deze toevoegingen beperkt moet worden.

 • Jeugd kiest sigaret op smaak en prijs 03 december 2009

  Van de jongeren die roken, kiest zo’n 70 procent hun sigarettenmerk vanwege de smaak. Het gebruik van natuurlijke en kunstmatige toevoegingen, zoals vanille en andere smaakstoffen, zijn bepalend voor die smaak. Het RIVM vindt dat het gebruik van deze toevoegingen beperkt moet worden. Ook zou kritisch naar de kostprijs van tabaksartikelen gekeken moeten worden. Jongeren gaan namelijk niet alleen sneller roken door de meer aantrekkelijke smaak van sigaretten maar ook de prijs bepaalt hun keuze.

 • 40% hiv-geïnfecteerden onwetend over eigen besmetting 24 november 2009

  Het aantal volwassenen met hiv in Nederland is per januari 2008 geschat op ongeveer 21.500. Dit is een toename van ongeveer 10% ten opzichte van 2005. Juni 2009 waren echter slechts 12.258 volwassenen met hiv onder behandeling bij een van de hiv-behandelcentra in Nederland. Dit betekent dat ongeveer 40% van de hiv-geïnfecteerden niet weten dat zij besmet zijn.

 • 40% hiv-geïnfecteerden onwetend over eigen besmetting 24 november 2009

  Het aantal volwassenen met hiv in Nederland is per januari 2008 geschat op ongeveer 21.500. Dit is een toename van ongeveer 10% ten opzichte van 2005. Juni 2009 waren echter slechts 12.258 volwassenen met hiv onder behandeling bij een van de hiv-behandelcentra in Nederland. Dit betekent dat ongeveer 40% van de hiv-geïnfecteerden niet weten dat zij besmet zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met de Stichting HIV Monitoring (SHM).

 • Nieuwe zorgpolissen op kiesBeter.nl 19 november 2009

  Sinds vandaag staan de nieuwe zorgpolissen voor 2010 op kiesBeter.nl. Op deze onafhankelijke site kan iedereen de nieuwe polis van zijn zorgverzekeraar vergelijken met de huidige polis. De site geeft aan waar kosten en inhoud verschillen. Het kan daarom de moeite waard zijn om de huidige polis te vergelijken met andere polissen en verzekeraars.

 • Nieuwe zorgpolissen op kiesBeter.nl 19 november 2009

  Sinds vandaag staan de nieuwe zorgpolissen voor 2010 op kiesBeter.nl. Op deze onafhankelijke site kan iedereen de nieuwe polis van zijn zorgverzekeraar vergelijken met de huidige polis. De site geeft aan waar kosten en inhoud verschillen. Het kan daarom de moeite waard zijn om de huidige polis te vergelijken met andere polissen en verzekeraars. Opzeggen van de huidige polis moet voor 1 januari aanstaande. Tot 1 februari 2010 kan men zich dan aanmelden bij de nieuwe verzekeraar. Wie wil weten wat er precies gaat veranderen, kan zich aanmelden voor de e-mailservice zorgverzekeringen van kiesBeter.nl.

 • Slachtofferberekeningen voor incidenten 18 november 2009

  Om vooraf aantal gewonden bij chemische incidenten te schatten, is een systeem voorgesteld. Bestuurders en lokale hulpverleners kunnen dit gebruiken bij het beoordelen van ruimtelijke ordeningsplannen en vergunningaanvragen.

 • Darmbacterie vaker ongevoelig voor antibiotica 18 november 2009

  Nieuwe gegevens laten zien dat resistentie tegen antibiotica blijft toenemen. Vooral Escherichia coli, een darmbacterie, ontwikkelt in alle EU-landen met een alarmerend hoge snelheid resistentie tegen een groot aantal antibiotica. Om het publiek te informeren over de relatie tussen E. coli en blaasontsteking, introduceert de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) samen met het RIVM een speciale folder over dit onderwerp.

 • Informatie Europese Farmacopee online 13 november 2009

  De informatie van de Nederlandse delegatie over de Europese Farmacopee staat nu online. Het doel is om de farmaceutische industrie en de (ziekenhuis)apotheken op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen de Europese Farmacopee. Het RIVM voert het secretariaat van de Nederlandse delegatie in opdracht van de minister van VWS.

 • Eerste resultaten één prijskaartje diabeteszorg zichtbaar 12 november 2009

  Nederland telt steeds meer mensen met suikerziekte (diabetes). Dit brengt meer zorg en kosten met zich mee. VWS heeft daarom besloten de diabeteszorg vanaf 2010 anders te bekostigen. Deze nieuwe manier van werken is door het RIVM onderzocht binnen het ZonMw-programma Diabetes Ketenzorg. Hieruit blijkt dat nog een aantal vraagstukken opgelost moeten worden voordat de methode landelijk gebruikt kan worden.

 • Eerste resultaten één prijskaartje diabeteszorg zichtbaar 12 november 2009

  Er zijn steeds meer mensen met suikerziekte (diabetes) in Nederland. Dit brengt meer zorg en meer kosten met zich mee. De minister van VWS heeft daarom besloten de zorg voor mensen met diabetes vanaf 2010 anders te bekostigen. Vanaf volgend jaar sluiten zorgverzekeraars een overeenkomst af met een zorggroep. De zorggroep is verantwoordelijk voor goede zorg aan de patiënt. De zorggroep biedt een programma waarin de huisarts, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundige en andere zorgverleners samenwerken. In het contract met de zorgverzekeraar is nu vastgelegd welke zorg geleverd wordt en welk prijskaartje hier aan hangt. Maar er zijn ook nadelen.

 • Mexicaanse griepvaccinatie voor jonge kinderen 10 november 2009

  Kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar krijgen de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A, beter bekend als Mexicaanse griep, aangeboden. Dat heeft minister Klink maandag besloten op advies van de Gezondheidsraad. Door de vaccinatie tegen nieuwe griep, worden een aantal vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma uitgesteld.

 • Rijksvaccinatieprogramma uitgesteld voor jonge kinderen 10 november 2009

  Kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar krijgen de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A, beter bekend als Mexicaanse griep, aangeboden. Dat heeft minister Klink maandag besloten op advies van de Gezondheidsraad. Door de vaccinatie tegen nieuwe griep, worden een aantal vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma uitgesteld.

 • Vaccinatie tegen Mexicaanse griep ook voor jonge kinderen 10 november 2009

  Minister Klink van Volksgezondheid heeft besloten dat ook jonge kinderen zich mogen laten vaccineren tegen Nieuwe Influenza A (H1N1), ook wel bekend als Mexicaanse griep. Verder roept hij zwangere vrouwen vanaf 14 weken zwangerschap op om zich te laten vaccineren.

 • Pneumokokkenvaccin uit voorzorg niet gebruikt 06 november 2009

  Het RIVM heeft uit voorzorg besloten een partij pneumokokkenvaccin voorlopig niet meer te gebruiken voor het Rijksvaccinatieprogramma. De fabrikant van het vaccin verzocht om de partij terzijde te zetten in afwachting van lopend onderzoek naar drie recente sterfgevallen na vaccinatie. Het betreft hier een voorzorgsmaatregel. De doodsoorzaak is nog niet bekend en wordt op dit moment grondig onderzocht.

 • Productnotificatie website gelanceerd 06 november 2009

  Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) heeft een beveiligde website ontwikkeld waarmee bedrijven informatie van gevaarlijke producten eenvoudig kunnen aanleveren. Bedrijven die gevaarlijke producten in Nederland op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten bij het NVIC te notificeren. Het gaat onder andere om informatie over de samenstelling en de toxicologische eigenschappen van de producten.

 • Huidklachten door cosmetica? Gewoon melden! 05 november 2009

  Vanaf vandaag kunnen consumenten huidklachten en andere overgevoeligheidsreacties na het gebruik van cosmetica melden op www.cosmeticaklachten.nl. Om het aantal en de oorzaak van deze klachten te monitoren lanceert het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) dit online meldpunt.

 • Huidklachten door cosmetica? Gewoon melden! 05 november 2009

  Vanaf vandaag kunnen consumenten huidklachten en andere overgevoeligheidsreacties na het gebruik van cosmetica melden op www.cosmeticaklachten.nl. Om het aantal en de oorzaak van deze klachten te monitoren lanceert het RIVM in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) dit online meldpunt.

 • Succesvol stoppen met roken in lage sociale klassen 05 november 2009

  Een telefonische hulplijn en gratis verstrekte farmaceutische middelen blijken goed te werken om juist rokers met een lage sociaal economische status te helpen met stoppen. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM naar stoppen-met-roken maatregelen gericht op groepen met een lage sociaal economische status. De resultaten zijn getoetst door Nederlandse experts op het gebied van tabaksontmoediging.

 • Voorzorgsmaatregel Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 05 november 2009

  In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar het overlijden van drie baby’s na vaccinatie binnen het RVP, is uit voorzorg besloten het pneumokokkenvaccin Prevenar uit de desbetreffende serie terug te trekken. Elk jaar krijgt het RIVM 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na een vaccinatie. Het vaccin wordt sinds 2006 gebruikt en als veilig beschouwd. De vaccinaties worden gewoon voortgezet, maar uit een andere productieserie Prevenar.

 • Resistent H1N1-virus 04 november 2009

  Een patiënt met ernstige griepverschijnselen blijkt geïnfecteerd met een H1N1-virus dat resistent is tegen het antivirale middel oseltamivir. Het virus is aangetroffen bij een patiënt die na een behandeling met oseltamivir klachten hield.

 • Behalen KRW-doelstelling drinkwaterbronnen 2009-2015 onzeker 29 oktober 2009

  De stroomgebiedbeheerplannen van de Rijn- en Maasoeverstaten bevatten in de planperiode 2009-2015 te weinig specifieke maatregelen om de kwaliteit van bronnen voor drinkwater te verbeteren. Daardoor voldoet Nederland waarschijnlijk niet aan dit streefdoel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

 • Lichte griepepidemie in Nederland 23 oktober 2009

  De verspreiding van Nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland is de afgelopen week opnieuw toegenomen. Er is nu sprake van een lichte griepepidemie. In de afgelopen week zijn ongeveer 10 mensen per dag in een ziekenhuis opgenomen met Nieuwe Influenza A (H1N1). Deze week zijn twee personen overleden bij wie een infectie met het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus is vastgesteld.

 • Nederland is beter voorbereid op incidenten met gevaarlijke stoffen 22 oktober 2009

  Inspecteur-generaal Harry Paul van de VROM-Inspectie opende vandaag de CBRN-responsunit op het RIVM terrein in Bilthoven. Met de nieuwe CBRN-responsunit van VROM en RIVM kunnen gevaarlijke stoffen ter plaatse snel bepaald worden. Hierdoor kunnen sneller maatregelen genomen geworden.

 • Risicomethodiek aardgas voor nat- en zuurgasleidingen 19 oktober 2009

  De risicomethodiek voor de hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie is ook bruikbaar voor hogedruk nat- en zuurgas aardgastransportleidingen.

 • Lancering Dutch TB Laboratory partnership 14 oktober 2009

  Het Koninklijk Instituut voor de Tropen, KNCV Tuberculosefonds en het RIVM bundelen de krachten en gaan samenwerken. Morgen wordt tijdens de bijeenkomst van het WHO Global Laboratory Initiative in Annecy het Dutch TB Laboratory partnership gepresenteerd. DTLab gaat in samenwerking met partners in ontwikkelingslanden de kwaliteit en effectiviteit van TBC-laboratoriumdiensten coördineren en verbeteren.

 • NEVO-online geeft uitgebreide voedingswaarde-informatie 14 oktober 2009

  Een uitgebreide selectie uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) is vanaf oktober 2009 online beschikbaar op: www.rivm.nl/nevo. Deze site geeft van ruim 1700 producten uitgebreide voedingswaarde-informatie. Het NEVO-bestand is bedoeld voor wetenschappelijk (voedingsonderzoek) en professioneel (voedings- en dieetadvisering) gebruik.

 • Derde bijpraatsessie Nieuwe Influenza A (H1N1) voor journalisten 13 oktober 2009

  Op woensdag 14 oktober organiseert het RIVM een bijpraatsessie over de nieuwe Influenza A (H1N1) voor journalisten. Tijdens deze bijeenkomst geven verschillende deskundigen achtergrondinformatie over de vaccinatie tegen deze griep. Na afloop is er gelegenheid voor interviews.

 • KiesBeter.nl biedt e-mailservice zorgpolissen 2010 08 oktober 2009

  De komende weken ontvangt iedereen zijn nieuwe zorgpolis voor 2010. Niet alleen de premie, maar ook de dekking kan behoorlijk wijzigen. Wie wil weten wat er precies gaat veranderen, kan zich aanmelden voor de e-mailservice zorgverzekeringen van kiesBeter.nl.

 • KiesBeter.nl biedt e-mailservice zorgpolissen 2010 08 oktober 2009

  De komende weken ontvangt iedereen zijn nieuwe zorgpolis voor 2010. Niet alleen de premie, maar ook de dekking kan behoorlijk wijzigen. Wie wil weten wat er precies gaat veranderen, kan zich aanmelden voor de e-mailservice zorgverzekeringen van kiesBeter.nl. Zodra de nieuwe polis bekend is ontvangt men per e-mail de vergelijking tussen zijn huidige zorgpolis en de nieuwe voor 2010.

 • Engels meisje overleden door tumor 06 oktober 2009

  In Engeland is een 14-jarig meisje overleden na een HPV-vaccinatie. Uit onderzoek bleek dat de doodsoorzaak een kwaadaardige tumor in hart en longen was.

 • Longkanker IJmond niet aantoonbaar door Corus veroorzaakt 02 oktober 2009
 • Grote risico’s gebruik geneesmiddelen via internet 28 september 2009

  Het RIVM heeft in opdracht van VWS en op initiatief van de Consumtenbond de veiligheid van over het internet verkregen geneesmiddelen onderzocht. Hieruit blijkt dat het gebruik van deze geneesmiddelen grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. In het onderzoek is vooral gekeken naar de aanwezigheid van de werkzame bestanddelen en in hoeverre dit overeenkomt met de door de leverancier gedeclareerde samenstelling.

 • Aantal mensen met griepachtige klachten daalt licht 25 september 2009

  In Nederland is op dit moment nog geen sprake van een griepepidemie. Het aantal mensen met griepachtige klachten daalde tot onder de drempelwaarde. Afgelopen week zijn 10 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege Nieuwe Influenza A (H1N1). Het totale aantal komt hiermee op 100.

 • Nieuwe baan voor RIVM-sectordirecteur 24 september 2009

  Dr. ir. André Henken verlaat per 1 december aanstaande het RIVM. Hij treedt dan in dienst van de Hogeschool Utrecht als directeur van de Faculteit Natuur & Techniek. Het RIVM bestaat uit vier sectoren. André Henken is directeur van de sector voeding, geneesmiddelen en consumentenveiligheid

 • Nieuwe baan voor RIVM-sectordirecteur voeding, geneesmiddelen en consumentenveiligheid 24 september 2009

  Dr. ir. André Henken verlaat per 1 december aanstaande het RIVM. Hij treedt dan in dienst van de Hogeschool Utrecht als directeur van de Faculteit Natuur & Techniek. Het RIVM bestaat uit vier sectoren. André Henken is directeur van de sector voeding, geneesmiddelen en consumentenveiligheid.

 • Willie Peijnenburg benoemd tot bijzonder hoogleraar 22 september 2009

  Dr. ir. Willie Peijnenburg is per 1 september 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Environmental Toxicology and Biodiversity bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Daarnaast blijft Peijnenburg werkzaam bij het Laboratorium voor Ecologische Risicobeoordeling van het RIVM.

 • Voeding van peuters en kleuters op veiligheid onderzocht 22 september 2009

  De voeding van peuters en kleuters in Nederland is veilig wat betreft de blootstelling aan de mycotoxinen fumonisine B1, deoxynivalenol, en patuline, en aan nitraat en organofosfor-bestrijdingsmiddelen. Voor dioxines bestaat er een beperkte kans dat er een negatief gezondheidseffect optreedt. Ook voor acrylamide is er een kans op een negatief gezondheidseffect. Hoe groot is onduidelijk. Voor aflatoxine B1 en ochratoxine A kon niet worden beoordeeld of de voeding veilig is.

 • Lichte stijging aantal mensen met griepklachten 18 september 2009

  Het aantal mensen dat zich bij de huisarts meldde met griepklachten is licht toegenomen. Voor het eerst overschreed dit de drempel voor een epidemie met 5,5 personen per 10.000 inwoners. Er is nog geen landelijke epidemie, daarvoor moet het aantal twee weken achter elkaar boven de drempel uitkomen. Afgelopen week zijn 10 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege de Nieuwe Influenza A (H1N1) en zijn twee nieuwe sterfgevallen gemeld. Beide hadden ook een ander ernstig ziektebeeld.

 • Aanvulling advies vaccinatie Nieuwe Influenza A (H1N1) 17 september 2009

  De Gezondheidsraad en het RIVM hebben op verzoek van de minister van VWS een aantal aanvullende vragen over vaccinatie tegen influenza A/H1N1 2009 beantwoord. Het aanvullende advies is het vaccin ook beschikbaar te stellen aan gezonde zwangere vrouwen vanaf de vierde maand van de zwangerschap. Verder adviseren de deskundigen om twee vaccindoses te handhaven.

 • RIVM start onderzoek naar gezondheid en leefstijl 17 september 2009

  Om gezondheidsproblemen van Nederlanders in kaart te brengen start het RIVM vanaf deze maand een omvangrijk onderzoek naar leefstijl en gezondheid. Verspreid over vijftien gemeenten ontvangen ruim 20.000 Nederlanders een uitnodiging om mee te werken aan het landelijk onderzoek ‘NL de Maat’.

 • RIVM start landelijk onderzoek naar gezondheid en leefstijl 17 september 2009

  Om gezondheidsproblemen van Nederlanders in kaart te brengen start het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf deze maand een omvangrijk onderzoek naar leefstijl en gezondheid. Verspreid over vijftien gemeenten ontvangen ruim 20.000 Nederlanders een uitnodiging om mee te werken aan het landelijk onderzoek ‘NL de Maat’.

 • Sprenger teruggetrokken voor post WHO 15 september 2009

  De Nederlandse regering heeft Marc Sprenger, directeur-generaal van het RIVM, teruggetrokken als kandidaat voor de functie van directeur van het WHO Regionaal Kantoor Europa.

 • Belang vitamine D onvoldoende bekend 07 september 2009

  De vitamine D-advisering aan ouders van 1 t/m 3-jarigen kan sterk worden verbeterd. Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft door TNO de knelpunten in het gebruik van vitamine D-tabletten en druppels laten onderzoeken. Hierbij is gekeken naar de huidige voorlichting over vitamine D en de factoren die van invloed zijn op het opvolgen van het vitamine D-advies.

 • Belang vitamine D onvoldoende bekend 07 september 2009

  De vitamine D-advisering aan ouders van 1 t/m 3-jarigen kan sterk worden verbeterd. Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft door TNO de knelpunten in het gebruik van vitamine D-tabletten en druppels laten onderzoeken. Hierbij is gekeken naar de huidige voorlichting over vitamine D en de factoren die van invloed zijn op het opvolgen van het vitamine D-advies.

 • Luis in je haar? Kammen maar! 01 september 2009

  Hoofdluis verspreidt zich snel - vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen met een netenkam is de beste aanpak. Dit is de belangrijkste boodschap van de informatiecampagne die vandaag van start gaat. Het informatiemateriaal is ontwikkeld vanuit het RIVM en verkrijgbaar bij veel GGD’en, apothekers en vrijwel alle drogisterijen.

 • Luis in je haar? Kammen maar! 01 september 2009

  Hoofdluis verspreidt zich snel - vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen met een netenkam is de beste aanpak. Dit is de belangrijkste boodschap van de informatiecampagne die vandaag van start gaat. Het informatiemateriaal is ontwikkeld vanuit het RIVM en verkrijgbaar bij veel GGD’en, apothekers en vrijwel alle drogisterijen.

 • Jaaroverzicht vergiftigingen bij mens en dier 2008 31 augustus 2009

  In 2008 ontving het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 39.381 informatieverzoeken over 52.695 blootstellingen aan giftige stoffen. Uit het jaaroverzicht blijkt dat het aantal meldingen over vergiftigingen met vrij verkrijgbare pijnstillers, zoals paracetamol, wederom verder is toegenomen, ondanks de media-aandacht voor dit onderwerp in 2007. Het NVIC adviseert artsen en hulpverleners bij acute vergiftigingen, zowel telefonisch, als via de website vergiftigingen.info.

 • Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2008 27 augustus 2009

  De Europese normen voor de luchtkwaliteit zijn vorig jaar in Nederland enkele keren overschreden, dit blijkt uit het nieuwe jaaroverzicht luchtkwaliteit. Net als in 2007 jaar waren mede door gunstigere weersomstandigheden de overschrijdingen in 2008 minder hoog en frequent dan in voorgaande jaren. Incidenteel deden zich wel hoge concentraties voor.

 • Nieuwe griepcijfers 21 augustus 2009

  Op 20 augustus is in Nederland een tweede patiënt overleden aan de gevolgen van Nieuwe Influenza. Ook deze patiënt had al een andere ernstige aandoening. Het gaat om een 58-jarige man die in het ziekenhuis was opgenomen. In de afgelopen week zijn 10 personen opgenomen in het ziekenhuis vanwege de griep. In totaal zijn 46 mensen opgenomen geweest en 2 personen overleden.

 • Grip op griep 20 augustus 2009

  Deze week is de landelijke publiekscampagne Grip op griep gestart. Met deze campagne wil het ministerie van VWS alle mensen laten weten hoe zij zich kunnen beschermen tegen het griepvirus. Er zijn radio- en tvspotjes, een website, een brochure en een gratis informatienummer.

 • Jeugdgezondheidszorg belangrijke schakel in beweegstimulering 19 augustus 2009

  Er liggen veel kansen voor de jeugdgezondheidszorg om de jeugd meer te stimuleren tot bewegen en sporten, bijvoorbeeld door aan te haken op lopende beweegstimulerings- projecten van gemeenten. Dit is een van de mogelijkheden die het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid in kaart heeft gebracht in het Standpunt ‘Beweegstimulering door de Jeugdgezondheidszorg’.

 • Advies vaccinatie Nieuwe Influenza A (H1N1) 18 augustus 2009

  De Gezondheidsraad en het RIVM adviseren om medisch kwetsbare groepen, gezondheidswerkers en mantelzorgers die met patiënten in contact komen te vaccineren tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Minister Klink van VWS heeft dit advies overgenomen.

 • Beleid Nieuwe Influenza A (H1N1) aangepast 07 augustus 2009
 • Nederlandse patiënt aan griep overleden 04 augustus 2009

  Vannacht is in Nederland voor het eerst een patiënt aan de Nieuwe Influenza A (H1N1) overleden. Het gaat om een 17-jarige jongen met zeer ernstig onderliggend lijden. De patiënt is de eerste persoon die in Nederland is overleden als gevolg van de Nieuwe Influenza A (H1N1). In Nederland is vanaf april bij 663 personen de diagnose Nieuwe Influenza A (H1N1) bevestigd.

 • Nederlandse patiënt aan griep overleden 04 augustus 2009

  Vannacht is in Nederland voor het eerst een patiënt aan de Nieuwe Influenza A (H1N1) overleden. Het gaat om een 17-jarige jongen met zeer ernstig onderliggend lijden.

 • Griep leidt tot aanpassing HPV-vaccinatieprogramma 31 juli 2009

  Het oproepen van 12-jarige meisjes voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker wordt uitgesteld, vooralsnog tot voorjaar 2010. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) na overleg met het RIVM en GGD Nederland besloten. Reden is de ontwikkeling rond de Nieuwe Influenza A (H1N1) en de te verwachte belasting van de GGD’en rond de bestrijding van deze griep.

 • Off-label gebruik van medische hulpmiddelen 15 juli 2009

  Drug-eluting stents -medische hulpmiddelen voor de behandeling van vernauwde bloedvaten- worden soms buiten de indicaties van de fabrikant toegepast: off-label gebruik. Dit kan leiden tot innovatie, maar mogelijk ook tot verhoogde risico’s. Soms is off-label gebruik de enige behandeloptie. In sommige landen, bijvoorbeeld de VS, komt off-label gebruik in 40-60% van de gevallen voor. Voor Nederland zijn hierover geen gegevens beschikbaar. Dit heeft het RIVM onderzocht voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A(H1N1) 09 juli 2009

  De Nederlandse overheid heeft 34 miljoen doses vaccins tegen Nieuwe Influenza A(H1N1) besteld. Dit is voldoende om de gehele Nederlandse bevolking twee keer in te enten. De vaccins worden niet in één keer geleverd. Daarom is het niet mogelijk iedereen tegelijk in te enten. De volgorde van vaccineren zal de komende maanden worden vastgesteld. De Gezondheidsraad en het RIVM adviseren hierover aan het ministerie van VWS, waar het uiteindelijke besluit genomen wordt.

 • KiesBeter.nl nu ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking 06 juli 2009

  Een onderdeel van de website kiesBeter.nl is aangepast voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het nieuwe onderdeel "Gehandicaptenzorg voor jou” helpt met zoeken naar een plek om te wonen, werken, leren, of het zoeken naar hulp aan huis. Grote knoppen en afbeeldingen leiden bezoekers naar de voor hen juiste plek.

 • KiesBeter.nl nu ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking 06 juli 2009

  Een onderdeel van de website kiesBeter.nl is aangepast voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het nieuwe onderdeel "Gehandicaptenzorg voor jou” helpt met zoeken naar een plek om te wonen, werken, leren, of het zoeken naar hulp aan huis. Grote knoppen en afbeeldingen leiden bezoekers naar de voor hen juiste plek. Het nieuwe onderdeel wordt vandaag gelanceerd tijdens een feestelijke lunch in lunchcafé Zizo te Utrecht.

 • Utrecht Science Park versterkt met komst van RIVM 03 juli 2009

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is van plan zich te vestigen in de Uithof in Utrecht. Er is een intentieovereenkomst getekend met de Universiteit Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksgebouwendienst, waarin staat dat zij zich zullen inspannen om de vestiging in de Uithof te realiseren.

 • Utrecht Science Park versterkt met komst van RIVM 03 juli 2009

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is van plan zich te vestigen in de Uithof in Utrecht. Vandaag wordt een intentieovereenkomst getekend met de Universiteit Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksgebouwendienst, waarin staat dat zij zich zullen inspannen om de vestiging in de Uithof te realiseren. De in 2016 geplande verhuizing ondersteunt de positie van het RIVM als kennisinstituut met een coördinerende rol in kennisnetwerken. De komst van het RIVM geeft een verdere impuls aan het Utrecht Science Park, een samenwerkingsverband tussen Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente en provincie.

 • Advies Commissie Drugsbeleid openbaar 02 juli 2009

  De Adviescommissie Drugsbeleid heeft advies uitgebracht aan minister Klink over het drugsbeleid in Nederland. Het advies wordt verwerkt in de integrale drugsnota en naar de Tweede Kamer gestuurd. De commissie baseerde zich mede op een rapport van het CAM en het RIVM-rapport: Ranking van drugs.

 • Eerste geval van resistent griepvirus A (H1N1) 01 juli 2009

  In Denemarken is een influenzavirus A (H1N1) gevonden dat resistent is tegen het antivirale middel oseltamivir. Het virus werd aangetroffen bij een patiënt die ondanks preventieve behandeling na vijf dagen toch griepklachten kreeg. De patiënt is inmiddels hersteld.

 • Aantal mensen met Q-koorts in Nederland blijft toenemen 25 juni 2009

  Het aantal mensen met een Q-koortsinfectie in Nederland is inmiddels opgelopen tot 1429. Drie mensen hiervan zijn overleden. Het is niet duidelijk of Q-koorts ook daadwerkelijk de hoofdoorzaak van het overlijden was. Alle patiënten waren namelijk al ziek. In 2008 waren er 1001 mensen met Q-koorts, daarvan overleed één persoon.

 • Veiligheidsmaatregelen waarderen 18 juni 2009

  Samen met TNO en DCMR ontwikkelde RIVM een protocol om het effect te beoordelen van maatregelen die bedrijven met gevaarlijke stoffen nemen om de risico’s voor hun omgeving terug te dringen.

 • WHO kondigt grieppandemie af 11 juni 2009

  De WHO heeft vandaag fase 6 afgegeven voor de Nieuwe Influenza A (H1N1). Dit betekent dat er officieel wereldwijd sprake is van een grieppandemie, met verspreiding op meerdere continenten. Ook in Nederland zien we een toename van het aantal besmettingen. Op dit moment is bij 35 personen de ziekte vastgesteld waarvan 9 personen het in Nederland hebben opgelopen. Nauwe contacten worden geïnventariseerd en zo nodig behandeld.

 • Jubileumboek RIVM: Bacteriënjagers en andere verhalen 11 juni 2009
 • WHO kondigt grieppandemie af 11 juni 2009

  De WHO heeft vandaag fase 6 afgegeven voor de Nieuwe Influenza A (H1N1). Dit betekent dat er officieel wereldwijd sprake is van een grieppandemie, met verspreiding op meerdere continenten. Ook in Nederland zien we een toename van het aantal besmettingen. Op dit moment is bij 35 personen de ziekte vastgesteld waarvan 9 personen het in Nederland hebben opgelopen. Nauwe contacten worden geïnventariseerd en zo nodig behandeld.

 • Eerste binnenlandse besmettingen met Nieuwe Influenza A (H1N1) 08 juni 2009

  Voor het eerst is Nieuwe Influenza A (H1N1) vastgesteld bij Nederlanders die niet zelf op reis zijn geweest. Het gaat om een anderhalf jaar oud kind waarvan de vader is teruggekomen uit de Verenigde Staten en een 18-jarige vrouw die door een teruggekeerde collega werd besmet.

 • Zwangerschap & Infecties 08 juni 2009

  Zwanger? Voorkom infecties, uitgerekend nu! Sommige infecties kunnen nare gevolgen hebben voor uzelf en uw ongeboren kind. Een paar eenvoudige leefregels helpen om infecties te voorkomen.

 • Eerste binnenlandse besmettingen met Nieuwe Influenza A (H1N1) 08 juni 2009

  Voor het eerst is Nieuwe Influenza A (H1N1) vastgesteld bij Nederlanders die niet zelf op reis zijn geweest. Het gaat om een anderhalf jaar oud kind waarvan de vader is teruggekomen uit de Verenigde Staten en een 18-jarige vrouw die door een teruggekeerde collega werd besmet.

 • Vier nieuwe patiënten met Nieuwe Influenza A (H1N1) 05 juni 2009

  Opnieuw is bij vier mensen Nieuwe Influenza A (H1N1) vastgesteld. Drie van hen vlogen vanuit de Verenigde Staten terug naar Nederland, één persoon vanuit Mexico en de Dominicaanse Republiek. De mensen staan inmiddels onder behandeling en maken het goed of zijn aan de beterende hand. Het totaal aantal patiënten in Nederland komt hiermee op 10.

 • Start nieuwe methode luchtkwaliteitverwachting 04 juni 2009

  Vandaag hebben de directeuren van het RIVM, het KNMI en TNO een nieuwe methode voor de luchtkwaliteitverwachting in gebruik genomen. Met deze methode kunnen tijdstip en duur van een smog-episode beter worden verwacht.

 • Ervaringen met medische hulpmiddelen onvoldoende gemonitord 03 juni 2009

  Fabrikanten van medische hulpmiddelen inventariseren onvoldoende de ervaringen van gebruikers. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze ervaringen zijn echter van belang om de gebruiksrisico’s te verminderen. Wanneer inventarisatie hiervan ontoereikend is, kan de veiligheid van patiënten in het gedrang komen.

 • RIVM Jaaroverzicht 2008 02 juni 2009

  Het jaaroverzicht 2008 van het RIVM is uit. Het jaaroverzicht geeft naast een algemeen profiel van het RIVM tevens een beeld van de belangrijkste projecten, onderzoeken en ontwikkelingen bij het RIVM in 2008.

 • Informatie over Nieuwe Influenza A (H1N1) (vh Mexicaanse griep) 02 juni 2009

  Sinds april is er een nieuw griepvirus bekend, Nieuwe Influenza A (H1N1).

 • Vierde patiënt met Nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland 02 juni 2009

  Bij een 25-jarige Nederlandse vrouw is Nieuwe Influenza A (H1N1) (voorheen Mexicaanse griep) vastgesteld. Zij vertoont griepverschijnselen en wordt behandeld. De vrouw keerde op 30 mei terug uit New York.Dit is de eerste keer dat een Nederlander de Nieuwe Influenza A (H1N1) buiten Mexico heeft opgelopen. Het RIVM verwacht de komende weken meer terugkerende reizigers met deze griepvariant.

 • Vierde patiënt met Nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland 02 juni 2009

  Bij een 25-jarige Nederlandse vrouw is Nieuwe Influenza A (H1N1) (voorheen Mexicaanse griep) vastgesteld. Zij vertoont griepverschijnselen en wordt behandeld. De vrouw keerde op 30 mei terug uit New York. Dit is de eerste keer dat een Nederlander de Nieuwe Influenza A (H1N1) buiten Mexico heeft opgelopen. Het RIVM verwacht de komende weken meer terugkerende reizigers met deze griepvariant.

 • Verstandig omgaan met de zon dit Pinksterweekeinde 29 mei 2009

  De zonkracht kan dit weekeinde wederom de zomerse 6 overschrijden. De huid kan dan snel verbranden, ook omdat de huid in het voorjaar nog niet aan de zon gewend is. Zon daarom verstandig en beperk de risico's op het krijgen van huidkanker. Volg de actuele zonkrachtmeting van het RIVM.

 • RIVM risicoanalyse gegaste containers beoordeeld 26 mei 2009

  Naar aanleiding van een Zembla uitzending over containerbegassingen heeft een aantal externe deskundigen een RIVM rapport daarover beoordeeld. Het RIVM heeft de onderzoeksresultaten volgens de deskundigen voldoende genuanceerd weergegeven. De resultaten uit het Duitse onderzoek, die ook in Zembla aan de orde kwamen, bleken niet bruikbaar voor het bepalen van de blootstelling van consumenten.

 • Onderzoek naar overlijden jongen beoordeeld door Inspectie 20 mei 2009

  De gang van zaken rondom de melding van het overlijden van een 9-jarige jongen na de BMR- en DTP-vaccinatie en de handelswijze van het RIVM is ter beoordeling aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voorgelegd.

 • Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie 18 mei 2009

  Aan de Tweede Kamer en de Europese Commissie is de jaarlijkse rapportage aangeboden over landbouwpraktijk en waterkwaliteit op 300 landbouwbedrijven die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in Europese regelgeving is aangegeven (derogatie).

 • Koningin bezoekt RIVM 18 mei 2009

  Hare Majesteit de Koningin brengt woensdagmiddag 10 juni een bezoek aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven. De Koningin bezoekt het RIVM ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van het instituut.

 • Koningin bezoekt RIVM 18 mei 2009

  Hare Majesteit de Koningin brengt woensdagmiddag 10 juni een bezoek aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven. De Koningin bezoekt het RIVM ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van het instituut.

 • Verband vaccinatie en overlijden kind onwaarschijnlijk 15 mei 2009

  Uit nader onderzoek naar het overlijden van een 9-jarig jongen na DTP- en BMR-vaccinatie blijkt dat een oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en het overlijden onwaarschijnlijk is. Op grond van de beschikbare gegevens is een externe onafhankelijke commissie tot deze conclusie gekomen.

 • Toename aantal patiënten met Q-koorts 14 mei 2009

  Het aantal patiënten met Q-koorts is de afgelopen week flink gestegen. In totaal werden in 2009 tot nu toe 414 patiënten gemeld. Vorige week waren dat er nog 228. De ziektegevallen dit jaar zijn het gevolg van verspreiding door nog niet gevaccineerde geiten en opwaaien van eerder besmette aarde. De geitenvaccinatie zal pas volgend jaar mogelijk tot minder ziektegevallen bij de mens leiden.

 • Forse stijging van diabetes verwacht 12 mei 2009

  Het aantal mensen in Nederland met diabetes zal de komende jaren naar verwachting met 80% stijgen. Naar schatting 1,3 miljoen mensen zal in 2025 diabetes type 1 of type 2 hebben. In 2007 waren bij de huisarts nog 740.000 mensen met diabetes bekend. Daarnaast leden er toen nog minimaal 250.000 mensen aan diabetes zonder dat zij dit zelf wisten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM.

 • Green Star Award voor Nederland 12 mei 2009

  Nederland ontving op 7 mei een internationale prijs in Brussel voor de ondersteuning bij wereldwijde milieurampen. Nederland verdiende de prijs voor drie innovatieve projecten die op elkaar aansluiten. Deze projecten zijn een gezamenlijk initiatief van de Ministeries van BuZa ,VROM en het RIVM.

 • Nieuwe naamgeving voor nieuwe griep 12 mei 2009

  Mexicaanse griep heet vanaf vandaag Nieuwe Influenza A (H1N1). Nederland was het enige land dat nog de term Mexicaanse griep hanteerde, alle overige landen spreken al langer van Nieuwe Influenza A (H1N1).

 • Forse stijging van diabetes verwacht 12 mei 2009

  Het aantal mensen in Nederland met diabetes zal de komende jaren naar verwachting met 80% stijgen. Naar schatting 1,3 miljoen mensen zal in 2025 diabetes type 1 of type 2 hebben. In 2007 waren bij de huisarts nog 740.000 mensen met diabetes bekend. Daarnaast leden er toen nog minimaal 250.000 mensen aan diabetes zonder dat zij dit zelf wisten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM.

 • Derde patiënt met Mexicaanse griep in Nederland 08 mei 2009

  Bij een 52-jarige Nederlandse man is Mexicaanse griep vastgesteld. Hij wordt behandeld met virusremmers (productnaam Tamiflu) en is aan de beterende hand. De man keerde op 6 mei met KLM vlucht KL 686 terug uit Mexico. Het RIVM verwacht de komende weken meer terugkerende reizigers met deze griepvariant.

 • Derde patiënt met Mexicaanse griep in Nederland 08 mei 2009

  Bij een 52-jarige Nederlandse man is Mexicaanse griep vastgesteld. Hij wordt behandeld met virusremmers (productnaamTamiflu) en is aan de beterende hand. De man keerde op 6 mei met KLM vlucht KL 686 terug uit Mexico. Het RIVM verwacht de komende weken meer terugkerende reizigers met deze griepvariant.

 • Tweede patiënt met Mexicaanse griep in Nederland 07 mei 2009

  Bij een 53-jarige Nederlandse vrouw is Mexicaanse griep vastgesteld. Zij is inmiddels behandeld met oseltamivir (Tamiflu) en maakt het goed. De vrouw vloog op 29 april met vlucht OR 334 van Arkefly vanuit Cancun (Mexico) en arriveerde op 30 april op Schiphol.

 • Tweede patiënt met Mexicaanse griep in Nederland 07 mei 2009

  Bij een 53-jarige Nederlandse vrouw is Mexicaanse griep vastgesteld. Zij is inmiddels behandeld met oseltamivir (Tamiflu) en maakt het goed. De vrouw vloog op 29 april met vlucht OR 334 van Arkefly vanuit Cancun (Mexico) en arriveerde op 30 april op Schiphol.

 • Toename aantal meldingen Q-koorts niet onverwacht 06 mei 2009

  De afgelopen week ontving het RIVM 80 nieuwe meldingen van besmetting met Q-koorts. Net als in voorgaande jaren zijn er in de lente meer meldingen van Q-koorts. In 2009 zijn in totaal 228 patiënten met Q-koorts gemeld. Ondanks de genomen maatregelen komt de toename van het aantal meldingen niet onverwacht.

 • Dikke kinderen meer kans op astma 06 mei 2009

  Overgewicht bij kinderen verhoogt het risico op astma. Echter, wanneer een kind op jonge leeftijd overgewicht vertoont maar daarna een normaal gewicht ontwikkelt, dan normaliseert de kans op astma. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het RIVM, in samenwerking met het IRAS (Universiteit Utrecht), de Universiteit Groningen, het Sophia Kinderziekenhuis-ErasmusMC, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Sanquin.

 • Dikke kinderen meer kans op astma 04 mei 2009

  Overgewicht bij kinderen verhoogt het risico op astma. Echter, wanneer een kind op jonge leeftijd overgewicht vertoont maar daarna een normaal gewicht ontwikkelt, dan normaliseert de kans op astma. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van het RIVM, in samenwerking met het IRAS (Universiteit Utrecht), de Universiteit Groningen, het Sophia Kinderziekenhuis-ErasmusMC, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Sanquin.

 • Medereizigers Nederlands patiëntje opgespoord 03 mei 2009

  De GGD Kennemerland heeft alle 28 passagiers opgespoord die tijdens de vlucht vanuit Mexico in de buurt zaten van de 3-jarige peuter die besmet is met Mexicaanse griep. Zij hebben preventief de virusremmer oseltamivir (Tamiflu) toegediend gekregen en worden in de gaten gehouden. De overige passagiers, die in het vliegtuig hebben gezeten worden per brief door GGD Kennemerland geïnformeerd.

 • Nederlanders in Hongkong in quarantaine 02 mei 2009

  Acht Nederlanders zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst nadat in het Metropark Hotel in Wanchai bij een gast Mexicaanse griep is geconstateerd. Ze maken deel uit de totaal 200 hotelgasten en 100 personeelsleden van het hotel. Van de acht Nederlanders verblijven er nog twee in het ziekenhuis, drie zijn weer teruggebracht naar het hotel. Ze hebben allemaal contact gehad met het thuisfront. Het consulaat biedt de gebruikelijke bijstand en heeft contact met de direct betrokkenen.

 • Nederlands patiëntje met Mexicaanse griep maakt het goed 01 mei 2009

  Er is dagelijks contact met de ouders van het patiëntje met Mexicaanse griep. Het kind maakt het goed. Ook de nabije contacten worden zorgvuldig gecontroleerd. Tot op heden zijn er nog geen nieuwe Nederlandse gevallen bekend.

 • Contactonderzoek medereizigers patiënt Mexicaanse griep 30 april 2009

  Zoals bekend is er een bevestigd geval van Mexicaanse griep. Deze patiënt heeft gevlogen met vlucht 640 van Martinair van Cancun naar Amsterdam. Vertrek uit Cancun op zondag 26 april, aankomst op Schiphol, op 27 april om 11.33 uur Nederlandse tijd.
  GGD Kennemerland voert, volgens de medische protocollen, contactonderzoek uit. Met de passagiers die volgens deze protocollen mogelijkerwijs risico hebben gelopen op besmetting wordt door GGD Kennemerland vandaag en morgen contact gezocht. De overige passagiers, die in het vliegtuig hebben gezeten worden per brief door GGD Kennemerland geïnformeerd.

 • Mexicaanse griep in Nederland 30 april 2009

  In Nederland is op dit moment bij één persoon in Mexicaanse griep aangetoond. Het gaat om een driejarig kind. Het kind wordt behandeld en maakt het goed. Nauwe contacten zoals familieleden krijgen een preventieve behandeling. De situatie wordt nauwgezet gevolgd.

 • Nederland goed voorbereid 30 april 2009

  Nederland en andere EU-landen zijn goed voorbereid op een eventuele pandemie van de Mexicaanse griep. Minister Klink zei dit vandaag na spoedberaad met zijn EU-collega's in Luxemburg.

 • Klink: Nederland superalert op Mexicaanse griep 29 april 2009

  Artsen zijn vanaf nu verplicht om mensen met de Mexicaanse griep op naam te registreren en aan de GGD te melden. Daarmee heeft minister Klink de meldingsplicht naar het hoogste niveau gebracht.

 • Nieuwe fase in bestrijding varkensgriepvariant 28 april 2009

  De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft fase 4 afgekondigd in de bestrijding van een mogelijke pandemie. Dit betekent dat de kans bestaat dat mensen elkaar kunnen besmetten met het virus. In Nederland werkt het RIVM al conform deze fase. De landelijke draaiboeken worden daarbij gevolgd.

 • Voorlopig advies Mexicaanse varkensgriep 25 april 2009

  Vooruitlopend op nadere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een aantal aanvullende maatregelen voor mensen met ziekteverschijnselen die terugkeren uit Mexico. Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) ontwikkelen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

 • Voorlopig advies Mexicaanse varkensgriep 25 april 2009

  Vooruitlopend op nadere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een aantal aanvullende maatregelen voor mensen met ziekteverschijnselen die terugkeren uit Mexico. Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) ontwikkelen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

 • Varkensgriep mogelijk overdraagbaar naar mensen 24 april 2009

  Volgens de WHO zijn in Mexico 47 patiënten met een ernstige longontsteking gevonden, waarbij in 17 gevallen sprake was van een infectie met een bepaald type varkensgriep. Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Reizigers wordt geadviseerd om de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen.

 • Vaccinatie tegen Q-koorts begonnen 21 april 2009

  In Brabant en in delen van Gelderland en Limburg is de verplichte vaccinatie van geiten en schapen tegen Q-koorts begonnen. Vaccinatie is onder meer verplicht voor schapen en geiten op melkschapen- en melkgeitenbedrijven met meer dan 50 dieren en op bedrijven met een publieksfunctie zoals kinder- en zorgboerderijen.

 • Groente en fruit goed tegen dikkedarmkanker 15 april 2009

  Mensen die veel groente en fruit eten, blijken 20 tot 25 % minder kans te hebben op het ontwikkelen van dikkedarmkanker dan mensen die dit weinig doen. Dit geldt echter alleen voor mensen die niet roken. Voor rokers lijkt het eten van groente en fruit de kans op dikkedarmkanker juist te verhogen. Dit blijkt uit onderzoek dat door het RIVM is uitgevoerd in EPIC, een grote Europese studie naar de relatie tussen voeding en kanker.

 • Groente en fruit goed tegen dikkedarmkanker 15 april 2009

  Mensen die veel groente en fruit eten, blijken 20 tot 25 % minder kans te hebben op het ontwikkelen van dikkedarmkanker dan mensen die dit weinig doen. Dit geldt echter alleen voor mensen die niet roken. Voor rokers lijkt het eten van groente en fruit de kans op dikkedarmkanker juist te verhogen. Dit blijkt uit onderzoek (161Kb) dat door het RIVM is uitgevoerd in EPIC, een grote Europese studie naar de relatie tussen voeding en kanker.

 • Nader onderzoek naar overlijden 9-jarige jongen 10 april 2009

  Het RIVM heeft een onderzoek in gang gezet naar het overlijden van een 9-jarige jongen enkele dagen na de BMR-DTP vaccinatie. Als iemand kort na een vaccinatie overlijdt, wat in Nederland enkele keren per jaar gebeurt, onderzoekt het RIVM altijd grondig of er een verband is met de vaccinatie. Ook nu wordt dit onderzocht. Dit onderzoek is van belang voor de betrokkenen en om de veiligheid van het Rijksvaccinatieprogramma te garanderen.

 • Toename aantal chlamydia-infecties 08 april 2009

  Uit de nieuwe jaarcijfers van de soacentra in Nederland blijkt dat chlamydia steeds vaker voorkomt. Het percentage positieve chlamydiatesten steeg van 10,1% in 2007 tot 10,8% in 2008. Chlamydia is hiermee nog steeds de meest voorkomende bacteriële soa. Chlamydia komt vooral voor bij homoseksuele mannen en heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar. Goede voorlichting en motiveren tot veilig vrijen blijven daarom belangrijk.

 • Toename aantal chlamydia-infecties 08 april 2009

  Uit de nieuwe jaarcijfers (72Kb) van de soacentra in Nederland blijkt dat chlamydia steeds vaker voorkomt. Het percentage positieve chlamydiatesten steeg van 10,1% in 2007 tot 10,8% in 2008. Chlamydia is hiermee nog steeds de meest voorkomende bacteriële soa. Chlamydia komt vooral voor bij homoseksuele mannen en heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar. Goede voorlichting en motiveren tot veilig vrijen blijven daarom belangrijk. Sinds vorig jaar houden GGD’en speciaal voor jongeren onder de 25 jaar, de zogeheten Sense-spreekuren. Daar kunnen zij met al hun vragen over seks terecht en direct een afspraak maken voor een soa-onderzoek.

 • Kans op Q-koorts blijft 01 april 2009

  In 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om de q-koorts uitbraak te beperken. Ondanks deze maatregelen is het mogelijk dat ook dit jaar mensen q-koorts krijgen. De precieze omvang van een eventuele epidemie is niet te voorspellen. Dit staat beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

 • Illegale afslankmiddelen gevaarlijk 25 maart 2009

  Illegale afslankmiddelen die de afgelopen jaren in Nederland zijn aangetroffen, worden steeds gevaarlijker. Vaak zijn het vervalsingen van medicijnen of ‘natuurlijke’ voedingssupplementen waaraan werkzame stoffen uit geneesmiddelen zijn toegevoegd. Het gebruik van dit soort middelen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het kan leiden tot klachten zoals psychoses, hart- en vaatproblemen en soms zelfs tot de dood.

 • Illegale afslankmiddelen gevaarlijk 25 maart 2009

  De illegale afslankmiddelen die de afgelopen jaren in Nederland zijn aangetroffen, worden steeds gevaarlijker. Vaak zijn het vervalsingen van echte medicijnen of ‘natuurlijke’ voedingssupplementen waaraan werkzame stoffen uit geneesmiddelen zijn toegevoegd. Het gebruik van dit soort middelen is brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het kan leiden tot klachten zoals psychoses, hart- en vaatproblemen en soms zelfs tot de dood. Dat blijkt uit een trendanalyse van het RIVM over 2002-2007 in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Landbouwpraktijk en waterkwaliteit 1992-2006 23 maart 2009

  Het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw is tussen 1992 en 2007 met bijna 40 procent afgenomen. Ook de nitraatconcentratie in het grondwater onder landbouwpercelen en de chlorofyl-a concentratie in het oppervlaktewater is gedaald.

 • Nieuwe editie van RIVM|magazine is verschenen 23 maart 2009

  Het nieuwe nummer van RIVM|magazine, het relatieblad van het RIVM, is verschenen. In dit nummer onder meer: Bewegen op recept zinvol; Centrum Gezond Leven brengt orde in interventieland; Voorlichtingscentrum ontwikkelt zich tot netwerk; Wikken en wegen bij nieuwe drugs.

 • Minder bezoekers door waarschuwingstekst 20 maart 2009

  Eenderde van de bezoekers van pro-anorexia websites besloot na het lezen van een automatische waarschuwingstekst niet naar de onderliggende site door te klikken. Dit effect is veel groter dan verwacht, zo blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 • Digitale borstfoto spoort kanker eerder op 19 maart 2009

  Minister Klink van VWS geeft bij het RIVM het startschot voor een nieuw landelijk systeem voor het maken van digitale borstfoto’s. Jaarlijks worden van zo’n 900.000 vrouwen borstfoto’s gemaakt binnen het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Deze foto’s zijn straks digitaal beschikbaar. De digitalisering verbetert de kwaliteit van de foto’s, waardoor eventuele afwijkingen sneller opgespoord worden.

 • Voorbarige conclusie over milieurisico’s kunstmatige nanodeeltjes 19 maart 2009

  In een gisteren verschenen persbericht van Wageningen Universiteit staat dat kunstmatige nanodeeltjes geen risico voor het milieu inhouden. Het RIVM vindt deze conclusie voorbarig.

 • Digitale borstfoto spoort kanker eerder op 19 maart 2009

  Vandaag geeft minister Klink van VWS bij het RIVM het startschot voor een nieuw landelijk systeem voor het maken van digitale borstfoto’s. Jaarlijks worden van zo’n 900.000 vrouwen borstfoto’s gemaakt binnen het landelijk bevolkings-onderzoek naar borstkanker. Deze foto’s zijn straks digitaal beschikbaar. De digitalisering verbetert de kwaliteit van de foto’s, waardoor eventuele afwijkingen sneller opgespoord worden. Voor de zomer van 2009 zal de helft van alle apparatuur in Nederland digitaal zijn.

 • Niet alleen Legionella pneumophila meten 18 maart 2009

  Bij de huidige normstelling worden verschillende typen Legionella gemeten. Het RIVM adviseert dit beleid te handhaven en niet uitsluitend het type te meten dat het meest bekend is als veroorzaker van legionellose (Legionella pneumophila). Als andere typen aanwezig zijn, is namelijk ook groei van L. pneumophila mogelijk. Zonder maatregelen kan dit vervolgens een risico opleveren voor de gezondheid.

 • Geluidmonitor 2007 11 maart 2009

  Het geluidmonitoringprogramma registreert elk jaar ontwikkelingen in omgevingsgeluid door wegverkeer, railverkeer en luchtvaart. Voor 2007 geldt dat de geluidsbelasting bij de A12 bij Voorburg is afgenomen, op de A10-West bij Amsterdam daarentegen is meer geluidbelasting gemeten dan het jaar ervoor.

 • Cosmetische lasers niet zonder risico 11 maart 2009

  Het RIVM signaleert een toenemend gebruik van klasse 3- en 4-lasers voor cosmetische toepassingen. De lasers worden onder andere gebruikt om tatoeages en wijnvlekken te verwijderen, rimpels te bestrijden en te ontharen. Ondeskundig gebruik hiervan kan gevaarlijk zijn voor zowel de behandelaar als de patient. Het kan leiden tot oogletsel en brandwonden.

 • Zorgen om informatie over HPV-vaccinatie 10 maart 2009

  Van de 70.725 opgeroepen meisjes hebben 42.261 meisjes een hpv-vaccinatie gehaald, een opkomst van 60%. Dit is minder dan verwacht. Een van de oorzaken is de aanwijsbaar onjuiste informatie die rondgaat over deze vaccinaties. Het RIVM vindt dit onverantwoord omdat meisjes hierdoor op basis van verkeerde informatie afzien van vaccinatie. Het RIVM roept op om mensen alleen van informatie te voorzien die gebaseerd is op feiten.

 • Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker: Hoe zit het nu echt? 10 maart 2009

  In het voorjaar van 2009 krijgen 380.000 meisjes een oproep voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Veel wilde verhalen doen de ronde over deze vaccinatie. In het hpv-dossier vind je actuele gegevens en kun je lezen hoe het nu echt zit met de vaccinatie.

 • Opkomst eerste dag vaccinaties baarmoederhalskanker 75% 03 maart 2009

  Gisteren verscheen 75% van de meisjes die een uitnodiging kregen voor inenting tegen baarmoederhalskanker voor hun eerste prik. Op 18 locaties gaven GGD’en aan meisjes de eerste prik van een serie van drie. In totaal waren aan ruim 13.000 meisjes uitnodigingen verstuurd om die dag een prik te halen.

 • Start HPV vaccinaties 02 maart 2009

  Vandaag krijgen de eerste meisjes hun vaccinatie tegen baarmoederhalskanker in een landelijke campagne. Op 18 verschillende locaties krijgen meisjes die geboren zijn in 1993 tot en met 1996 de eerste prik van een serie van drie. De tweede prik wordt voornamelijk in april en mei gegeven; de derde na de zomer.

 • RIVM geeft vervolg aan risicoanalyse gegaste containers 02 maart 2009

  Naar aanleiding van de Zembla uitzending van 1 maart over containerbegassingen zal het RIVM nagaan of er nieuwe gegevens zijn die kunnen leiden tot een aanscherping van de risico-inschatting van eind 2007. Het RIVM zal hierbij relevante deskundigen betrekken en met een analyse komen waarbij ook de eventueel nieuwe informatie uit Duitsland wordt betrokken.

 • RIVM geeft vervolg aan risicoanalyse gegaste containers 02 maart 2009

  Naar aanleiding van de Zembla uitzending van 1 maart over containerbegassingen zal het RIVM nagaan of er nieuwe gegevens zijn die kunnen leiden tot een aanscherping van de risico-inschatting van eind 2007. Het RIVM zal hierbij relevante deskundigen betrekken en met een analyse komen waarbij ook de eventueel nieuwe informatie uit Duitsland wordt betrokken.

 • Minister Cramer pakt gevaarlijke stoffen in zeecontainers aan 27 februari 2009

  De samenwerkende inspectiediensten gaan harder optreden tegen containers met gevaarlijke gassen. Het RIVM concludeerde in 2008 dat problemen voor een groot deel te voorkomen zijn aangezien 70% van de containers onnodig gegast is.

 • Infuuspompen in de thuissituatie 27 februari 2009

  Vandaag verschijnt een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over infuuspompen in de thuissituatie. Het RIVM deed hiervoor onderzoek naar de mogelijke trends en risico’s van het toepassen van medische apparatuur, waaronder infuuspompen, in de thuissituatie. De resultaten uit die studies zijn meegenomen in het huidige onderzoek van IGZ.

 • Roken verklaart slechts gedeelte sociale ongelijkheid bij longkanker 25 februari 2009

  Europeanen met een lage schoolopleiding hebben vaker longkanker dan diegenen met een hoge opleiding. Een belangrijke verklaring voor het krijgen van longkanker is roken, maar het rookgedrag verklaart slechts de helft van dit verschil. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Erasmus MC in het Journal of the National Cancer Institute.

 • Stralingsdosis door medische diagnostiek blijft toenemen 24 februari 2009

  De gemiddelde stralingsdosis per inwoner als gevolg van medische diagnostiek neemt sinds 2002 toe met circa 6 procent per jaar. In 2007 was de gemiddelde dosis per inwoner 0,7 millisievert (mSv), wat in vergelijking met andere Europese landen nog steeds laag is. Dit blijkt uit een nieuwe inventarisatie van het RIVM.

 • Start vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 10 februari 2009

  Vanaf vandaag krijgen ruim 380.000 meisjes een uitnodiging voor inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie). Deze inenting zit vanaf 2009 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vandaag begint een eenmalige actie waarbinnen meisjes die dit jaar 13 tot en met 16 jaar worden zich kunnen laten vaccineren. In september starten de reguliere inentingen binnen het RVP.

 • Start vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 10 februari 2009

  Vanaf vandaag krijgen ruim 380.000 meisjes een uitnodiging voor inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie). Deze inenting zit vanaf 2009 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vandaag begint een eenmalige actie waarbinnen meisjes die dit jaar 13 tot en met 16 jaar worden zich kunnen laten vaccineren. In september starten de reguliere inentingen binnen het RVP.

 • Laag verrijkt uranium in schroot gevonden 06 februari 2009

  Bij een schrootbedrijf is materiaal aangetroffen dat is verontreinigd met laag verrijkt uranium. Na onderzoek ter plaatse is het materiaal op het RIVM nader geanalyseerd.

 • Clientenrechten.nl wijst zorgconsumenten op hun rechten 05 februari 2009

  Vandaag is de campagne Clientenrechten.nl, voor uw recht in de zorg gestart. Deze campagne blijkt nodig, onderzoek wijst uit dat veel Nederlanders hun rechten in de zorg niet kennen. Ook weten zij niet waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Op www.clientenrechten.nl kunnen mensen organisaties vinden die onafhankelijke en betrouwbare informatie en ondersteuning bieden.

 • Voor derde keer patiënt aan variant Creutzfeldt-Jakob overleden 02 februari 2009

  In Nederland is voor de derde keer de ziekte variant Creutzfeldt-Jakob vastgesteld. De betreffende patiënt overleed begin januari. Na onderzoek in het UMC Utrecht en het Nederlandse CJD-expertisecentrum in Rotterdam is bevestigd dat het gaat om variant Creutzfeldt-Jakob. Deze zeldzame ziekte kan worden overgedragen door het eten van met BSE besmette vleesproducten. BSE is ook wel bekend onder de naam gekkekoeienziekte.

 • Voor derde keer patiënt aan variant Creutzfeldt-Jakob overleden 02 februari 2009

  In Nederland is voor de derde keer de ziekte variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD) vastgesteld. De betreffende patiënt overleed begin januari. Na onderzoek in het UMC Utrecht en het Nederlandse CJD-expertisecentrum in Rotterdam is bevestigd dat het gaat om variant Creutzfeldt-Jakob. Deze zeldzame ziekte kan worden overgedragen door het eten van met BSE besmette vleesproducten. BSE is ook wel bekend onder de naam gekkekoeienziekte.

 • Het grijze gebied van nieuwe voedingsmiddelen 29 januari 2009

  'Nieuwe voedingsmiddelen' zijn voedingsmiddelen die tot 1997 niet in belangrijke mate in de EU werden gegeten. Zij moeten beoordeeld worden op veiligheid. De huidige regeling kent door een grijs gebied te veel ruimte. Dit blijkt uit een nieuw wetenschappelijk artikel. EU Verordening 258/97 wordt nu aangepast.

 • Richtlijn ‘Aanpak van excessief huilen bij zuigelingen’ aangehouden 27 januari 2009

  De concept richtlijn ‘aanpak van excessief huilen bij zuigelingen’ voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is voorlopig niet vastgesteld. Dat heeft de Richtlijnadviescommissie van het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid op 26 januari besloten. De concept JGZ-richtlijn wordt ingebracht in het onlangs gestarte traject voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn over excessief huilen bij zuigelingen.

 • Nitraatconcentratie in het grondwater is afhankelijk van de diepte 13 januari 2009

  Bij een stabiel bemestingsniveau, zoals voorzien in de toekomst, neemt de nitraatconcentratie bij zandgronden af met de diepte. De oorzaak hiervoor is niet eenduidig te geven. Bij alle zandgronden, van droog tot nat, wordt nitraat afgebroken en spoelt het uit naar het oppervlaktewater.

 • Chemische stoffen in consumentenproducten - Beleid zorgt voor gezondere mensen 07 januari 2009

  Beleidsmaatregelen voor chemische stoffen in consumentenproducten zorgen ervoor dat mensen minder aan deze stoffen worden blootgesteld. Het RIVM onderzocht samen met TNO Kwaliteit van Leven voor negen stoffen het effect van dergelijke maatregelen op de gezondheid. Het onderzoek bevestigt dat in de meeste gevallen minder mensen gezondheidseffecten ondervinden.

 • Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof 01 januari 2009

  In de eerste uren van 2009 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling traditioneel werd afgestoken. Door het stabiele en rustige weer wordt de smog met name in midden van het land niet vlot verspreid.

 • Vuurwerk zorgt voor smog door fijn stof 01 januari 2009

  In de eerste uren van 2009 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof (PM10) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling traditioneel werd afgestoken. Vooral in stedelijke gebieden waren de fijnstofconcentraties in de eerste uren na middernacht sterk verhoogd. De hoogste 24-uurs gemiddelde concentratie fijn stof tot 9 uur ’s ochtends is gemeten op een station in de stad Nijmegen. Daar werd 277microgram fijn stof per kubieke meter gemeten.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu