RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorzorgsmaatregel Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Publicatiedatum: 05 november 2009
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar het overlijden van drie baby’s na vaccinatie binnen het RVP, is uit voorzorg besloten het pneumokokkenvaccin Prevenar uit de desbetreffende serie terug te trekken. Elk jaar krijgt het RIVM 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na een vaccinatie. Het vaccin wordt sinds 2006 gebruikt en als veilig beschouwd. De vaccinaties worden gewoon voortgezet, maar uit een andere productieserie Prevenar.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2009 / Voorzorgsmaatregel Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu