RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestrijding exotische muggen van start

Publicatiedatum: 30 juli 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) is in samenwerking met het Centrum Dierplaagbestrijding gestart met de bestrijding van drie exotische muggensoorten op drie plekken in Brabant. Dit gebeurt uit voorzorg, om de muggen geen kans te geven zich te vestigen in Nederland.

Meer informatie leest u in het persbericht van VWS onder 'Zie ook'.

 

Home / Documenten en publicaties / 2010 / Bestrijding exotische muggen van start

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu