RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Infectieziekten Bulletin: thema Q-koorts

Publicatiedatum: 16 november 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In dit themanummer worden verschillende volksgezondheidsaspecten van Q-koorts belicht.

Aan de orde komen: een overzicht van de epidemie sinds 2007, het vóórkomen van C. burnetii in Nederland voor 2007, de diagnostiek van acute Q-koorts, vaccinontwikkelingen, risicofactoren zoals de woonafstand tot een besmet bedrijf en een uitbraakbeschrijving.


Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

Home / Documenten en publicaties / 2010 / Infectieziekten Bulletin: thema Q-koorts

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu