RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mensen steeds meer blootgesteld aan medische straling

Publicatiedatum: 23 november 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De gemiddelde stralingsdosis per inwoner als gevolg van medische diagnostiek neemt sinds 2002 toe met ongeveer 7% per jaar. In 2008 was de gemiddelde dosis per inwoner 0,81 millisievert, wat in vergelijking met andere Europese landen echter nog steeds laag is. Dit blijkt uit het nieuwste jaarverslag van het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

Home / Documenten en publicaties / 2010 / Mensen steeds meer blootgesteld aan medische straling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu