RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Productnotificatie verloopt succesvol

Publicatiedatum: 29 juli 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Sinds de oprichting van een beveiligde website voor productnotificatie is bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van meer dan 15000 unieke producten informatie aangeleverd.

In april 2009 is de nieuwe methode van aanlevering van start gegaan. Bedrijven leveren informatie aan over de samenstelling van gevaarlijke producten waarmee gebruikers in contact kunnen komen. Het NVIC gebruikt deze productinformatie om professionele hulpverleners te kunnen informeren over de symptomen, diagnostiek en behandeling in geval van acute vergiftigingen.

Bedrijven die gevaarlijke producten in Nederland op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om informatie over deze producten bij het NVIC aan te leveren. Afspraken over het formaat van de productinformatie en de op te geven samenstelling zijn vastgelegd in de ‘Warenwetregeling elektronische productnotificatie’ (Staatscourant Nr. 15507 van 15 oktober 2009).

Productinformatie kan eenvoudig worden aangeleverd via de website: Productnotificatie.nl

Home / Documenten en publicaties / 2010 / Productnotificatie verloopt succesvol

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu