RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Gezondheidsraad bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Publicatiedatum: 24 mei 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De Gezondheidsraad heeft op 24 mei geadviseerd over mogelijke verbeteringen in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Er wordt onder andere voorgesteld om uitstrijkjes primair te testen op hoog risico typen van het humaan papillomavirus (hrHPV). Als hrHPV gevonden wordt, volgt een test op afwijkende cellen. Binnen 3 maanden neemt de minister van VWS een standpunt in over het advies.

Het volledige advies staat op de website van de Gezondheidsraad.

Naar de RIVM themasite

Veelgestelde vragen

Publiekssamenvatting

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Advies Gezondheidsraad bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu