RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Film Norovirus

Publicatiedatum: 06 december 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Door de GGD Rotterdam Rijnmond met financiering vanhet RIVM en in nauwe samenwerking met de WIP en het LCHV is een film ontwikkeld: Norovirus: je ziet het niet maar het is er wel.

De film duurt 7 minuten en is bedoeld voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen die te maken krijgen met een norovirus uitbraak. De film laat zien hoe het virus zich verspreid en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen met als belangrijkste maatregel het handenwassen. De film is gratis te downloaden: www.ggd.rotterdam.nl/filmnorovirus.

 

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Film Norovirus

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu